Siste nytt

 

Hjemmesiden blir lagt ned 31.desember og viktig og nyttig info kan du finne på Vibbo fra januar 2022

 

Styret ønsker alle eiere og beboere en god jul og godt nytt år
Vi takker for samarbeidet med beboerne gjennom året og ser frem til et nytt år med nye oppgaver og muligheter for Bratlikollen Boligsameie.

Nabotomten- fortsatt varsel om sprengning
Vi har vært i kontakt med entreprenør Ove Skår får å få ytterligere informasjon i forhold til sprengning og pigging. De henger også opp på ytterdørene.Vedlegg høst 2021

Julegrantenning
Det blir ikke noe arrangement dette året heller pga pandemien. Vaktmesteren setter opp trærne og tenner de samtidig. Treet som står på enden av Libakkfaret 1A kommer noe senere siden gravingen med Vann og avløp dekket over trefestet. Dette er i bestilling.

Ladeplasser utsatt til november
Entreprenøren melder om forsinkelse fra kommunen som gjelder godkjennelse av graving over offentlig vei. Vi håper nå på oppstart i første halvdel av november, og holder de som har p-plass i ladeområdet orientert pr epost/ sms.

Husk å holde alle ventiler åpne gjennom året
Sommer som vinter er det nødvendig å holde alle ventiler åpne for å opprettholde god gjennomlufting av leiligheten, se nærmere informasjon under "Info fra A til Å" og "Ventilasjon i leilighetene".

Parkering på gresset bak Libakkfaret 5-7
Vi minner om at det ikke er tillatt å parkere bak denne blokken. Biler som parkers i dette området vil ilegges gebyr eller taues bort for eiers regning.

Strømkabel over sameiets eiendom
Entreprenøren til Brattlitoppen har fått godkjent av Elvia å trekke strøm fra trafoen bak vaskeriet og ned til byggeplassen i Libakkveien 9-13. To strømskap blir etablert ved vaskeribygget.

Kabel som går fra taket i Libakkveien 6 til taket i Libakkveien 23a
Den ene av kablene i dette strekket trenger et nytt feste. Det viser seg at kabelen ikke er i bruk og vi får den fjernet i løpet av oktober/ november.

Varme i radiatorene
Vaktmesteren setter på fyren i løpet av dagen i dag, 20.09.2021.

Asfalterte p-plasser er klare til bruk
Arbeidene på de to parkeringsområdene 93-107 og 108-133 er nå ferdig og de som leier p-plass i dette områdene kan nå bruke plassen som normalt.

Vil du stå containervakt? 
Vi vil gjerne bidra til at beboerne blir kvitt det de ikke lenger kan bruke av elektriske artikler og eiendeler. Containervakter er en forutsetning for at vi skal leie containere. Vil du bidra, så kontakt styret på: styret @bratlikollen.no

Oppstart graving av ladeplasser på p-plass 33 - 92.
Vi har fått godkjenning fra Sporveien og entreprenøren melder om oppstart i siste halvdel av oktober. De beboerne som har p-plass som blir berørt av gravingen vil få en epost om hvordan de skal forholde seg så snart styret mottar eksakt dato.

Arbeid i Libakkfaret og Libakkveien
Arbeidene i Libakkveien fem til nr. 9 vil ferdigstilles i løpet av september og veien i denne delen åpnes. Den videre strekningen er delvis gravd bort og vil være det i lang tid pga. arbeid med nødvendig sikring. Styret jobber for å påvirke til enveiskjøring og åpning av Libakkveien for gjennomkjøring.

Arbeidet med rivning av fryseriet
Selve rivningen er ferdig, og kun enkelte etterarbeider gjenstår. De stedene det trengs å etterfylle jord og så til med gress vil bli tatt til våren.

Midlertidige parkeringsområder
Vi starter nå vedlikeholdsarbeid på 30- 40 p-plasser. Arbeidene varer til ca.15. september. På grunn av kort arbeidsperiode og den krevende parkeringssituasjonen som er i Libakkfaret/ Libakkveien valgte styret å gi disse beboerne midlertidig parkering i ordinære områder. Det vil si at de har fått spesialtillatelse til å parkere bak Libakkfaret 5, på grusplassen og i Libakkveien 21a til 25c. 

Sprengning på nabotomten, Brattlitoppen
Vi har fått tilsendt infolapp om sprengning fra i dag mandag 5. august. Entreprenøren har hengt opp lappen på ytterdørene, se også vedlegg

Fartsdumper i sameiet
Søknaden om midlertidige- og permanente fartsdumper er avslått av kommunen. Vi kontakter Bymiljøetaten for å vurdere skiltingen i området for å tydeliggjøre dette med 30-sone, i tillegg til andre mindre tiltak vi kan stå for selv.

Midlertidige p-plasser
Det er nå bestemt at arbeidet med ladeplassene utsettes til over ferien. For å avhjelpe parkeringssituasjonen tilbyr vi beboerne midlertidige p-plasser inntil arbeidene med ladestasjonene starter. Se siste rundskriv for utfyllende info.

Styretelefonen blir sommerstengt
I perioden 28. juni til 16. august kan dere nå styret på epost. Merk at responstiden vil være lenger nå i ferieukene. Skulle noe akutt oppstå er vaktmesterfirmaet Bygårdsservice tilgjengelig på telefon hele døgnet. De er også tilgjengelig pr epost på dagtid i hverdagene. Oppdager du feil eller mangler ber vi deg informere vaktmesterfirmaet snarest.
Telefon til vaktmesterfirma: 90 52 06 31, etter kl. 16.00: trykk 1 for viderekobling til vakttelefonen

Parkering i sameiet
Dessverre har vi ingen ledige p-plasser å leie ut, men vi kan sette beboere som ønsker det på venteliste. Husk at det kun er eierne som kan sette seg på venteliste.

Gressklipping og grøntareal
Vi har vært særdeles misfornøyd med måten vaktmesterfirmaet har skjøttet plenene våre, uker uten klipp og mangelfull klipping. Vi har fulgt tett opp, hatt befaringer og vi forventer å se en totalendring som vedvarer. Det vil også bli nærmere arbeid ellers på grøntarealet.

Grave- og rivearbeid i forbindelse med ladeplasser og fryseribygg
Vi venter fortsatt på klarsignal fra andre instanser som Sporveien, Elvia etc., noe som gir uforutsigbarhet siden deres frister stadig forskyves. Vi har håp om at gravingen til ladeplassene og rivningen av fryseriet kan starte i løpet av juni.

P-plasser i ladeområdet 
Det kan se ut til at vi klarer å tilby en p-plass til dere som parkerer i ladeområdet, i første omgang når arbeidet med ladeplasser er ferdig. 

Avfallssituasjonen i sameiet
Vi erfarer er at enkelte stasjoner overbelastes og kommunen har setter ut ekstra papirbeholdere til fire av stasjonene. I tillegg vurderer vi ekstra nedgravde avfallsbeholdere.

Vannlekkasje, ikke varmtvann
Det er ikke varmtvann i Libakkfaret 2 og 4 pga vannlekkasje i berederrommet i 4a. Rørlegger er tilkalt for å utbedre. 17. mai.

Årsmøtet 2021
Det ble også i år et digitalt årsmøte. Totalt 80 seksjonseiere logget seg inn på Vibbo i løpet av uken årsmøtet varte. Styret la frem fire saker og disse ble vedtatt: Oppgradering av lekeplassen, anlegge en ny lekeplass, samt endring i to av husordensreglene.Styret takker for innsatsen til de to som går ut av styret og ønsker velkommen til to nye.

Nøkler funnet i sameiet
Har du mistet nøklene dine og tror disse kan være dine ber vi om at du kontakter styret pr epost eller telefon.

Vannlekkasje i kjelleren i Libakkfaret 8a og 8b
Det ser ut til at rørgjennomføringen til utspringe brast i en av kjellerbodene. Vi ber beboerne i disse oppgangene sjekke kjellerbodene for å se om de gjør lurt i å flytte eiendeler for å unngå skader og få det tørt. Vi anbefaler at dere kontakter eget forsikringsselskap om dere oppdager skader.

Senk farten - vær oppmerksom på barna!
Vi observerer nå stor trafikal belastning i Libakkfaret da all trafikk inn og ut av sameiet går via denne veien pga gravingen i Libakkveien. Det er 30 sone i den offentlige veien og selv det er høy hastighet på en vei hvor inngangspartier munner rett ut i veien.

Det er mange mindre barn i sameiet og i sin iver og lek har de gjerne fokus på akkurat leken og ser kanskje ikke bilen som kommer. Vi ber beboerne om å redusere hastigheten og også minne sine besøkende på barna og kjøre etter forholdene.

Ras på turveien
Bymiljetaten har leid inn NCC til arbeidet og tilgang til området vil gå over vår tomt ved Libakkfaret 8. Utbedring vil foregå i uke 17.

Graving mellom Libakkfaret 10b og Libakkveien 21a
Vannlekkasjen er lokalisert til dette området og graving og utbedring vil pågå i uke 16.

Varme og varmtvann stenges tirsdag 13/4 kl.07:00-19:00
Rørleggeren skal skifte noen deler på fyringsanlegget og må av den grunn stenge varmen og varmtvannet til alle blokkene.

Vannlekkasje i sameiet
I den forbindelse vil det pågå arbeid med lekkasjesøking 07.04.2021 i tidsrommet 12:00-15:00. Dette vil medføre noe mindre varmt vann for beboerne i Libakkveien 1, Sandstuveien 48-50 og beboere i Libakkfaret 1 -4.

Mange hjemme under pandemien
Vi minner beboerne om å ta ekstra hensyn til naboene. De fleste av oss tilbringer dag, kveld og helger i leilighetene og vi oppmuntrer eiere og beboere om å utsette mest mulig oppussing til over sommeren.

Ladeplasser til elbil
Vi har nå signert kontrakt og arbeidene ser ut til å kunne starte i april/ mai. 

Rivning av fryseribygget
Vi har engasjert en entreprenør som tar alt arbeidet i forhold til rivning av det gamle fryseribygget. Arbeidet vil foregå i mai/juni.

Gravingen i Libakkfaret
Entreprenøren til vann- og avløpsetaten vil grave fra krysset Libakkfaret/Libakkveien og nedover Libakkfaret til oppkjøringen til Libakkfaret 2a hvor de vil etablere en kum. De vil i denne tiden lede inn- og utkjøring fra sameiet på en omkjøringsvei der de tre bjørketrærne står på plenen ned mot Libakkveien 1a.

Årsmøtet 2021 gjennomføres digitalt 28. april til 4. mai
Nærmere informasjon kommer i innkallingen til årsmøtet.

Varsel om sprengningsarbeider
Entreprenøren informerer om fjell i grunnen i Libakkveien 1-13 som de vil sprenge bort. Se viktig info og forhåndsregler ved sprengning i vedlegg 3 og vedlegg 4

Vannet stenges tirsdag 19. januar mellom kl 12-13
Varselet gjelder Sandstuveien 48 og 50, Libakkveien 1 og Libakkfaret 1,2,3 og 4. Dette pga gravearbeidene i Libakkveien.

Varierende varmtvann i Libakkfaret 5-7
Rørlegger og vaktmester fikk avklart flere ting i løpet av runden. Det viser seg også at en del i berederrommet ikke fungerer optimalt og må skiftes. Dette er bestillingsdel og rørlegger håper å få den i løpet av uke 3. Vi takker alle beboerne for å gi tilgang til leiligheten på kort varsel.

Skøytebane lages på grusplassen
Dette var et ønske fra noen av foreldrene i sameiet og de var raskt igang med å islegge grusplassen da alt det praktiske var ordnet. Flere av beboerne minnes nå tiden de selv gikk på skøyter der for mange, mange år siden. Vi håper på kalde dager fremover for best mulig skøyteforhold, lykke til med islegging og skøyting!

Ekstraordinært årsmøte holdes digitalt
Møtet strater 25. januar og pågår i 8 dager før møtet lukkes. Innkalling går ut digitalt til de som har samtykket til det og pr post til resten. Møtet har kun en sak "Utvidelse av planlagt infrastruktur til ladeplasser for elbiler".

Nabovarsel vedrørende graving og rivning i Libakkveien
Entreprenør Ove Skår har sendt oss nabovarsel, se Vedlegg 1 og Vedlegg 2

Nye blokker i Libakkveien
I januar starter entreprenører å rive to av husene i Libakkveien. Resten vil de rive med adkomst fra Sandstuveien. Det vil si at de plasserer containere til sortering av avfall og større maskiner vil kunne ses og høres i området. Siden kommunen legger ny vannledning for de nye blokkene og stenger Libakkveien vil det medføre økt trafikk da alle biler og maskiner vil rutes om Libakkfaret.

Julen 2020
Styret takker for samarbeidet med beboerne gjennom året som ebber ut. Vi ønsker beboere og eiere en hyggelig julehelg og et riktig godt nytt år!

Endelig er kummen reparert i Libakkfaret 1a
Etter mye arbeid og henvendelser til kommunen fant de til slutt ut at kummen og vedlikeholdet var deres ansvar. 

Graving kommer i Libakkveien
Begynnelsen av Libakkveien stenges på nyåret da ny vannledning legges klar for de nye blokkene. Veien blir stengt for gjennomkjøring fra januar til mai 2021.

Dere inviteres på Telenors julearrangement torsdag 17. desember kl. 20:00 – 22:00.
De legger opp til en koselig førjulskveld der de setter fokus på nestekjærlighet.

-Musikalske innslag fra Ingebjørg Bratland
-Tips til hva dere kan kose dere med foran TV-en i julen
- Røde Kors + Telenor = 30 år med samfunnsansvar
- Tom Stiansen fra 71° nord
-Julekonserten «Desemberstemninger» med Ole E. Antonsen, Knut M. Djupvik og Stine H. Ulla.

Arrangementet vil bli vist på nett og vil også være tilgjengelig på T-We Boks og T-We-appen.
Meld deg på ved å gå inn på expo.gl/nabo

Elsykler, elsparkesykler og lading
Selv etter branntilløpet i oktober og påfølgende informasjone på alle ytterdører er det funnet lading av elsykkel i kjelleren. Det er strengt forbudt med all form for lading i kjelleren. 
Vi gjentar at all lading av elsykler og elsparkesykler anbefales på et brannsikkert sted under oppsyn og i våken tilstand.

Vi ber dere som har elsparkesykler og elsykler om å lese artikkelen nedenfor: https://www.dinside.no/fritid/slik-lader-du-elsykkelen-din-trygt/69867604/amp

Styrets epostadresse er: styret@bratlikollen.no
Sameiet vårt heter Bratlikollen og skrives med en «t». Det samme gjør vår epostadresse. Vi har oppdaget at enkelte skriver feil, sjekk at du skriver kun en «t» når du ønsker å sende oss en epost.

Musesessong- hold ytterdøren lukket
Beboere har oppdaget mus i oppgangen og vi ber alle som oppdager åpen ytterdør om å lukke og låse døren.

Felles julegrantenning avlyst
Vi ser ingen mulighet for å samles for å tenne granen siden smittefaren er såpass høy. Barna får heller ikke møte nissen på Bratlikollen i år og vi ser frem til neste år og har håp for tenning av lys og besøk av nissen.

Ønsker du ladeplass til elbilen din?
Dere som ønsker å bestille en ladeplass kan fylle ut skjemaet som ligger på hjemmesiden under «Info fra A til Å» og videre under «Elbil». Informasjon om kostnader finner dere også der. Skjema sendes til styrets epostadresse med emnet "Elbil ladeplass". Styret jobber for å knytte til seg leverandør ladeanlegg. 

Branntilløp i elsparkesykkel i en leilighet i sameiet
Det var full utrykning og røykdykkere tok seg inn i leiligheten. Dette er en påminnelse til oss alle om hvor galt det kan gå når beboere lader elsparkesykler eller elsykler uten tilsyn. 
Bruk alltid originale ladere og lad kun når du er hjemme og har tilsyn til sykkelen.

Viktig informasjon om Tori dusjdører!
De fleste beboerne kjøpte denne typen dusjdører under våtromsrehabiliteringen i 2010-2011. Enkelte dusjdører har eksplodert og leverandøren forteller at det er ekstremt sjeldent at slike dører eksploderer, og etter så lang tid skjer det i 99,9% av tilfellene fordi glasset blir utsatt for en eller annen ytre påvirkning. Se viktige tips for behandling av dusjdørene i rundskrivet for september 2020.

Har du striper på glass eller rekkverk på balkongen?
Striper eller renner på glass, plater eller rekkverket kan skyldes flislim fra flisdekke på balkonger over deg. Oppdager du slike merker ber vi deg ta kontakt med styret.
Vi minner om at det ikke er tillatt å legge fliser på balkongen siden det kan medføre store skader på de nedenforliggende balkongene.

Etterarbeider på branntomten og ned til Libakkveien
De som rev restene etter den gamle barneparken la på en masse av sand og grus der anleggsmaskinene hadde skadet plenen. Vi klagde på dette og i midten av august kommer en anleggsgartner for å ordne opp slik at vi kan få plenen tilbake. 4.08.2020

Container 2020
Vi takker de beboerne som stilte som containervakter for innsatsen. De gjorde en suveren innsats og bidro med informasjon til beboerne. På bakgrunn av deres arbeid ble avfallet sortert og således slapp sameierne store ekstrautgifter.

Styretelefonen blir i år sommerstengt
Telefonen vil være stengt fra 1. juli til 20 august.

Årsmøtet 2020
Denne gangen ble årsmøtet gjennomført digitalt. Det var 60 deltakere. Nytt styre ble valgt, styrets honorar ble økt til kr 300 000 og vedtektene endres i forhold til nye lovbestemmelser i eierseksjonsloven, se protokoll til årsmøtet på Vibbo.no.

Nytt styre: Styreleder er Brit Magnell, nestleder er Afzal Hussain, styremedlemmer er Annveig Isaksen, Mahsa Bahari og Jan Erik Skogsberg. Varamedlemmer er Aashild Ødegaard og Trond-Ivar J. Mikalsen.

Vi takker for innsatsen til de avgåtte styrerepresentantene Brit Fisher og Thomas Kjerland og vararepresentantene Maria Baugstø, Mohammed Razzaq og Espen Løken.

 

Vennligst IKKE sett søppel og gjenstander utenfor avfallsbeholderne!

Pappkartonger MÅ rives – de tetter nedløpet!

 

Kan vi få til containere i våres?
I så tilfelle trenger vi beboere til å stå containervakt. På grunn av smittefare og restriksjoner er det viktig for oss å gjøre dette på en trygg måte for alle parter og mener vi vil trenge ca. 24 beboere.

Kost og rive til oppganger - lyst til å delta på en lokal dugnad?
Vi ønsker at beboerne kan ha raskt tilgang på utstyr for å holde inngangsparti og plener ryddig. I løpet av mai skal alle oppganger ha en kost og en rive. Disse vil bli merket med oppgangens adresse.

Tilskudd til beplantning
Blomster lyser opp i hverdagen og gjør noe med humør og trivsel. Spesielt i denne tiden hvor vi alle er mye hjemme oppfordrer vi beboerne til å gå sammen om å pynte litt opp i inngangspartiet sitt.  Vi gir kr 300 i tilskudd til de oppganger hvor beboere kjøper inn blomster og planter i bed eller krukker. Send oss en e-post med navn, adresse og kvittering på innkjøp av blomster.

Det gamle fryseriet blir også revet
Barneparken var trolig påtent og dagen etter brannen ble det funnet en kanne med en slump bensin i fryseriet, noe som bekymrer oss. Slik styret ser denne saken er fryseribygget en fare for sikkerhet og trygghet i sameiet og vi har besluttet å rive bygget

Barneparken
Den er som tidligere nevnt totalskadet og arbeidet i forbindelse med rivning er nå i gang. Det er en lengre prosess med søknad om rivning, innhenting av tilbud etc. og vi er forespeilet at dette vil ta noe tid.

Våren er en tid for å rydde og kaste
Sameiets avfallsstasjoner er beregnet for ordinær mengde søppel og er ikke beregnet for vårrengjøring i skap og kjellere. Rett ned på Ryen finner du en stor gjenbrukssatsjon som tar i mot alt av avfall og gjenstander du ønsker å kvitte deg med, og det er GRATIS:-)

Nye «gangstier» tråkkes på plenene!
Vi ser at beboere tar små snarveier over plenene og tråkker ned gresset slik at brune jordete stier dannes. Vi ser gjerne at beboere bruker plenene, men ikke til å gå snarveier.  Hjelp oss å bevare plenene, bruk oppareidede asfalterte gangstier og veier.

Vibbo.no - vi ber om digitalt samtykke fra eierne
I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden er i, er det viktigere enn noensinne at styret kan nå frem til alle som bor her med viktig informasjon. I år vil også årsmøtet foregå digitalt via Vibbo.no På bakgrunn av dette er det viktig at dere som eiere logger inn på Vibbo.no med en gang, og samtykker til digital kommunikasjon.

Vi oppfordrer alle til å følge myndighetenes råd rundt smittefare
Vi ber  beboerne ta minst mulig på gelendre, vegger og ytterdør når på deres ferdes ut og inn i oppgangen. Husk håndvasken.

Årsmøtet vil i år foregå digitalt på grunn av smittefare,
Vi vil kun ta opp lovpålagte saker under møtet, og komme tilbake til eventuelle andre saker i et ekstraordinært årsmøte. Nærmere informasjon kommer.

Trappevasken i sameiet
Vi og beboere erfarer at trappevasken ikke gjøres så grundig som vi forutsetter. Firmaet er blitt bedt om å gå over trappeoppgangene og utføre enn bedre kvalitet på vaskingen.

Dugnad  utsatt
Vi har valgt å utsette arbeidsdugnaden i vaskeriet inntil videre pga smittefare. En del forarbeid er gjort og nærmere info kommer senere.

Til beboere i Sandstuveien 50A og B
Telenor vil ha arbeider på sin basestasjon onsdag 11.mars og de kobler ut strømmen fra kl 09.00. Arbeidet ta ca en halv time. For nærmere informasjon ber vi dere lese på infolappen som er hengt opp på ytterdørene i de respekstive oppganger.

Barneparken brant i natt. 
Brannvesen og politi var på stedet for å slukke og forvisse seg om at eventuelle personer var kommet ut. Bygget er skadet og utgjør en fare for sikkerheten. Vi ber foreldre passe godt på barna sine og holde de unna bygget som er brannskadet.
Byggegjerder er rekvirert og monteres i løpet av dagen i dag 3. mars. 

Har du lyst til å sitte i styret?
Vi trenger flere styre- og varamedlemmer for perioden 2020-2021. Har du lyst til å samarbeide med oss i styret, bli bedre kjent med sameiet, prosjektene og hvordan styret arbeider hører vi gjerne fra deg.

Til dere som har nye inngangsdører
Enkelte har oppdaget at døren er montert sånn at den har en liten glipe på en av sidene. Vi ber alle som har skiftet dør om å undersøke om det siver lys inn fra gangen når det er mørkt i leiligheten.

Bestilling av vinduer fra Origo Bygg - styret er ikke involvert
Origo Bygg har lagt reklame vedrørende vinduer i beboernes postkasser som gir inntrykk av at Origo Bygg samarbeider med styret og at styret har godkjent tegninger og innhold i reklamen. Dette er ikke tilfelle.

Postkassene - pålimte lapper fjernes
Som tidligere nevnt fjerner nå vaktmesteren pålimte lapper og vasker og renser postkassene. Dette vil ta noe tid siden det blir gjort innimellom annet arbeide.

Søppel skal leveres på Ryen avfallsstasjon!
Avfallsbrønnene i sameiet er kun til det daglige små-avfallet. Alt annet har du mulighet til å kaste GRATIS på Ryen gjenbruksstasjon i Vårveien på Ryen.

Parkeringsbevis 2020
Dere som leier p-plass kan fortsette å bruke de parkeringsbevisene dere allerede har.

Manglene varmtvann og varme- på vei  tilbake (juleaften)
Sikring gikk på elkjelen i natt. Vaktmesteren har er på saken og varmen er på vei  tilbake.

Vi ønsker dere hyggelige juledager og et godt nytt år!
Takk for samarbeidet i året som ebber ut. Vi ser frem til et nytt år med nye muligheter.

Gass- og propanbeholdere er strengt forbudt å oppbevare i kjelleren!!
På befaringer har vi funnet flere slike beholdere i kjellerboder, noe som skremmer oss. Disse beholderne medfører en stor fare for sikkerheten til beboerne og til bygningsmassen. Selv en liten beholder kan gjøre stor skade. Vi ber beboere som oppdager beholdere om umiddelbart å melde fra til styret.

Vaskerilokalet og dugnad
Vi ser store muligheter for at vaskerilokalet kan bli et sted der naboer kan samles til ulike aktiviteter. De som ikke kan delta på dugnadene med fysisk arbeid kan allikevel delta med andre aktiviteter. Det er alltid hyggelig hvis det lages kaffe, kake, vafler eller annet. En god dugnad bidrar til fellesskap og høyner følelsen av tilhørighet/eierskap til sameiet.

Alle som er interessert møtes i vaskeriet onsdag 30. oktober kl. 18.00. Der tar vi en idé­myldring og blir enige om fremdriften. Vi håper på stort oppmøte og friske idéer 😊

Vi minner om utlufting av radiatorene gjennom vinteren
Det er viktig at alle sjekker radiatorene og fjerner luften som samles. Ventilen for utlufting er øverst på siden av radiatoren og luft bør slippes ut med jevne mellomrom. Luft i varmeanlegget er skadelig for både radiatorer og rør og hindrer også at radiatorene fylles skikkelig og gir varme. Se prosedyre for utlufting på siden med "Info fra A til Å"

Merking av sykler
Takk for samarbeidet med merking av syklene deres. Vaktmesteren er nå ferdig med ryddingen og dere kan fjerne lappen på syklene.

Glasscontaineren i Libakkveien
Tømmeregime og orden har ikke fungert for Renovasjonsetaten og vi har jevnlig vært i kontakt med dem for å få til en endring. Over lang tid har vi dessverre erfart at etatens rutiner ikke holder mål, og vår tålmodighet er nå borte. Vi som dere er lei av forsøplingen av område og har bedt om at containeren blir fjernet. For at beboerne skal få tid til å endre sine rutiner blir containeren stående i 2-3 uker.
Lokal glasscontainer for oss blir den som står i Sandstuveien, under t-banebrua.

Manglende varmtvann i sameiet
Elektriker arbeider med å ordne feilen i fyrhuset. Vi regner med at varmtvannet kommer tilbake i løpet av dagen, 26.08.2019.

Balkongrekkverk og oppheng
Blomsterkasser og flagg kan henges på rekkverket så lenge beboer legger gummi eller møbelknotter i filt mellom rekkverk og oppheng/ blomsterkasse. Merk at blomsterkasser kun tillates på innsiden av balkongrekkverket ifølge offentlig regelverk.

Ellers minner vi om at det ikke tillatt å bore i rekkverk, yttervegg eller i balkongtak.

Private arbeider på balkongene
Vi minner beboerne om å følge vedtekter og husordensregler i forhold til arbeider på balkongen, noe som gjelder bl.a. elektrikerarbeid og solskjerming, se § 3.3-1 (7) i vedtektene. Ethvert arrangement på balkongen skal godkjennes skriftlig av styret før det monteres.

Solskjerming til innglassinger og sideskjermer
Sameiet har standard for solskjerming på balkonginnglassingen hvor seksjonseierne kan velge mellom plissé i hvit, lysgrå eller mellomgrå farge, eller persienne i grå farge. I tillegg gis mulighet til varianter av gardiner i tilsvarende farger. Fargeprøver på solskjerming til innglassing henger i døren til vaskerilokalet. For sideskjermer gjelder folie i de samme fargene. Folie kan kjøpes i byggevareforretninger og tilsvarende firmaer.

Flislegging på balkong er ikke tillatt
Siden dette med flislegging utgjør en såpass stor fare for skader på underliggende balkong­plater og glass vil vi igjen minne om at flislegging på balkonggulv ikke er tillatt. Vann som renner på en kombinasjon av lim, murpuss og betong og ned på rekkverk under har en etsende effekt på glass og lakk.
På trammen inn til vaskerilokalet har Nordisk Facade lagt et dekke som kan være et alternativ til fliser, eksakt pris på dette kommer over sommeren.

Tilskudd til blomster
Styret ønsker å bidra til at Bratlikollen skal blomstre i sommer og oppmuntrer beboerne om å gå sammen og stelle og plante i bedene ved inngangspartiet. Det gis inntil kr 300 til innkjøp av blomster pr. oppgang. Husk å spare på kvitteringen. Send e-post til styret med navn, adresse og bilde av kvitteringen, skriv «beplantning» i emnefeltet, eller i brevs form i styrets postkasse.

Dugnad tirsdag 14. mai kl. 17
Dette er en utmerket aktivitet for å oppgradere utearealene og samarbeide med våre naboer. På årets dugnad ønskes det at utearealene forskjønnes med raking, feiing, plukking av søppel etc. Vi kan alle utføre smått eller tyngre arbeid, være en motivator, bake en kake eller annet.
Vi møtes ved vaskeriet for utdeling av utstyr og samarbeidsområder.

Ønsker du p-plass med lademulighet til el-bilen?
Styret fikk mandat til å innføre infrastruktur til 20-30 ladeplasser for elbil og samtidig legge til rette for utvidelse, se protokoll.
Vi trenger å vite hvem som vil leie en ladeplass til elbilen og ber de som er interessert om å kontakte styret innen 24. mai 2019.

Bruk av grill på balkongen
Vi oppfordrer beboerne om å vise hensyn når de griller. Matos og røyk fra grillen finner også veien til dine naboer. Husk å bruke grillbørste for å rense grillristen før grillen settes på.

Nøkkel til uteboden
De som ønsker nøkkel til uteboden kan hente nøkkel på vaskeriet tirsdag 21. mai kl. 16.30-17.30 og onsdag 22. mai kl. 07.00-08.00. Ta med legitimasjon. Vi minner om at vi utleverer nøkler kun til seksjonseiere.

Vaskerilokalet
På sameiermøtet ble det vedtatt at seksjonseierne pusser opp lokalet på dugnad ved å male lokalet innvendig og innrede enkelt med brukte møbler. Lokalet vil beboerne kunne gjøre nytte av til sosialt samvær.

Dugnad
Torsdag 11. april var det sjauedugnad. En av beboerne brukte ryddesag og kappet en mengde busker og småtrær på knausen ved den gamle barneparken og bak Libakkveien 6-8. Seks av beboere ryddet og sjauet og bar kvist og stammer ned til vaskeriet. Disse syv gjorde en formidabel innsats og en stor takk til disse:-)
Det ligger fortsatt en del kvist og stammer igjen og de beboerne som har lyst til å bidra og gjøre en innsats kan samle dette i en haug ned mot veien på enden av Libakkfaret 1A og det samme ved veien bak Libakkveien 6-8.

Ordinær dugnad er 14. mai og den ettermiddagen/ kvelden gjør vi en innsats for mer forskjønning med raking, feiing, plukking av søppel etc. Vi ber beboerne sende inn forslag til styret om steder de mener det trengs å gjøre en innsats.

Siste mulighet for utskifting av duk eller kjøp av ny markise
Det er flere som etterspør markise og dukeskift og du har mulighet til å få den rimelige prosjektprisen ut april 2019 hos Hammerhei markiser. Vi oppfordrer de som ikke har skiftet enda til å gjøre dette nå. Vi minner om at sameiet i 2016 besluttet å skifte farge på markisene for å tilpasse markisefargen til vår nye fasade.

Private arbeider på balkongene
Vi minner beboerne om å følge vedtekter og husordensregler i forhold til arbeider på balkongen som med elektrikerarbeid, flislegging, solskjerming etc.

Solskjerming på sideskjermer følger samme farger som på solskjermingen for innglassing, se fargeprøver som er hengt på døren inn til det gamle vaskeriet.

Det mangler flere vakter til containerne 6. og 7. mai
Containerne kan ikke stå uten tilsyn, da det blir altfor kostbart. Det blir fortrinnsvis satt containere ved de blokker der det melder seg vakter.
Ta kontakt med styret om du har mulighet til å være vakt en av dagene.

Grøntarealene
Så fort vær og temperatur tillater det vil grønt­områdene settes i stand av Nordisk Facade.

Bilder av sameiet før fasadeoppussingen
Er det noen som har bilder av vår gamle fasade/området før fasadeendringen er det fint om du vil dele de med styret. Bildene kan sendes på e-post til styrets.

Har du ikke bildene på pc, eller mulighet til å skanne så ta kontakt med oss så hjelper vi til.

Sameiermøte 25. april 2019 er på Karlsrud
Årets sameiermøte holdes i kantinen på Karlsrud skole, Cecilie Thoresens vei 8. Møtet starter kl. 18 og dørene åpner kl. 17.45.
Vi minner alle om å fylle ut registreringsblanketten og ta den med til møtet.

Elektronisk informasjon fra Obos
De seksjonseierne som har takket ja til elektronisk kommunikasjon vil få innkalling til sameier­møtet og rundskrivene på e-post fremover.

Innglassing og sideskjermer
Det har vært flere beboere som har erfart at vann renner inn på balkongen via skruer og beslag på innglassingen. Entreprenøren har sjekket og det viser seg at et av teamene ikke har fulgt oppsatt prosedyre vedrørende tetting. De innglassingene dette gjelder blir rettet.
Vedrørende sideskjermer foregår nå enkelte opprettinger før de arbeider videre på de siste blokkene. 16.03.2019

Bilnøkkel mistet i helgen
Ta kontakt med styret om du finner denne nøkkelen så setter vi deg i kontakt med rette vedkommende. 5.03.2019

Feil på callinganlegg
I Libakkfaret 5a,b,c og 7 er det oppdaget feil på anlegget. Reperatør er tilknyttet, men det kan være at anlegget ikke blir i orden før til uka pga manglende deler.

Nummergjenkjenning for parkering
Skjemaet for nummergjenkjenning er nå lagt på hjemmesiden under «Info fra A-Å», se videre under «Parkering». Dersom du vil benytte deg av nummergjenkjenning må du fylle ut skjemaet og sende det på e-post til styret.

Nøkler funn i Libakkfaret i uke 7
Har du mistet nøklene dine og tror dette kan være dine nøkler ber vi deg ta kontakt styret.

Markiser måles nå i sameiet
R. Midtsian fra Hammerhei markiser AS trenger tilgang til leiligheter hvor eier har bestilt dukeskift eller ny markise. Vi ber dere følge med på infolappene som henges på ytterdørene. Har du ikke mulighet til å være hjemme på de oppsatte tidspunkt ber vi deg ta kontakt med Midtsian.

Sideskjermer i 4. etasje og faktura
Som tidligere informert om skal ikke de som har fått montert sideskjermer i 4. etasje betale for disse. Vi har fått informasjon fra beboere om at de har mottatt faktura på sidekjerm nr. 2 og vi er i kontakt med NF angående saken.

Søppel ikke tømt
Renholdsetaten (REN) har ikke tømt de aller nyeste avfallsbrønnene denne uken. Vi får opplyst at henterutinen til det nye systemet ikke fungerte for  REN og ekstra tømming blir satt inn ved behov. Vi ber beboerne melde fra om de oppdager at avfallsbrønner blir fulle.

Eposter i retur
Deler av mandag 14. og tirsdag 15. januar mottok vi ikke eposter til "styret-eposten", da de ble sendt i retur til avsenderen. Dette skyldes en oppdatering hos leverandøren.

Nå er de gamle avfallsskurene stengt!
Det vil si at dere kan ta i bruk de nye avfallsbrønnene og at hele sameiet nå har nytt avfallssystem. Vi minner beboerne om å sjekke infoen som henger på ytterdørene i forhold til hvilken avfallsstasjon blokken deres tilhører.
De gamle skurene vil bli fjernet av Steinbakken, men de må først tømmes av Renovasjonsetaten.

Briller funnet
En beboer fant brillene utenfor Libakkfaret 8-10. Ta kontakt med styret om du tror det kan være dine briller.

Henting av juletrær tirsdag 8. januar 2019
Kommunen kommer også i år og henter juletrær i sameiet. Benytt dere av dette gode tilbudet og lever treet ditt i krysset Libakkfaret/ Libakkveien mellom kl 17-17.15.

Kjøkkenvifter kan gjøre stor skade
Vi ber derfor seksjonseierne om å sjekke sine kjøkkenvifter og demontere kjøkkenviften om den er koblet til en av kjøkkenets ventiler. Frist for demontering er 31. januar 2019. Minner om at det kun er kullfiltervifte eller lignende innretning med rensing og resirkulering av luften som er tillatt i sameiet.

Forsinket igangsetting av avfallsbrønner
Kommunen vil vente med endring av kjøreruter til innkjøringsperioden til de ordinære rutene er i system over nyttår. Det betyr at beboerne ikke kan ta i bruk det nye avfallssystemet før i uke 2.

Lekkasje i fyrhus fredag 23.11.2018
Dette kan medføre kalde radiatorer og kaldt vann en stund utover kvelden. Lekkasjen følges opp og vil bli utbedret.

Bredbånds- og TV-signaler
Natt til torsag 1. november kan det oppstå brudd på bredbånds- og TV-signaler mellom kl. 01.00 og kl 05.00. Har du ikke signaler etter dette anbefaler Telenor at du slår av og på strømmen på ditt utstyr.

Montering av sideskjermer
I uke 44 begynner montering av sideskjermer i 4. etasje.

Inngangsparti og farger
I disse dager males inngangspartiene og de blir som små fargeklatter i sameiet med sine 10 forskjellige farger. Noen liker friskere farger og andre liker mer ton i ton. Noen liker fargen de har fått på inngangspartiet og andre ikke. Når alt er malt får vi se helheten og noen ganger modnes farger også over tid.
Det er to blokker som har fått feil farge, Libakkfaret 9-11 og Libakkveien 6-8, disse vil bli malt om.

Ekstraordinært sameiermøt
Det var 46 eiere som møtte til sameiermøtet. Vi hadde kun en sak, nye vedtekter, og den ble vedtatt enstemmig. Etterpå var det beboermøte med informasjon og diskusjon angående el-billading og videre bruk av vaskerilokalet. Trond Hagen fra Usbl var også tilstede og svarte på spørsmål angående fasaeoppussingen.

Ny avfallsstasjon kommer på Ryen
I november 2018 åpnes ny gjennvinningsstasjon i Vårveien på Ryen. Her kan alt fra gammelt skrot til spesialavfall kastes. Benytt deg av at kastingen er gratis for beboere i Oslo kommune.

Ekstraordinært sameiermøte 22. oktober 2018
Ifølge ny eierseksjonslov er vi pålagt nye vedtekter og dette kommer som en egen sak på dette sameiermøtet som holdes i Brannfjell skoles aula. Dørene åpner kl.18.
Innkallingen kan du se her 
Etter sameiermøtet vil det bli avholdt beboermøte med informasjon om el-billading og diskusjon om vaskerilokalet. Representant fra Usbl vil også være tilstede.

Kartlegging av el-biler
Styret ser på muligheten for el-bil ladere. I den forbindelsen ønsker vi en tilbakemelding fra sameierne om dere har el-bil i dag eller har tenkt å skaffe dere el-bil i løpet av 2019. Svarfristen er 18. oktober. Skjema for utfylling finner du her

Rettelse
Nordisk Facade (NF) har kontortid mellom 14.30 og 15.30

Nå kommer nye avfallsbrønner
I begynnelsen av oktober starter arbeidene med montering av de resterende avfallsbrønnene. Det nye avfallssystemet har større kapasitet og vi trenger defor færre avfalls-stasjoner enn det vi har pr i dag. De nye brønnene blir montert i Libakkveien 21A ,8B og Libakkfaret 8A. Arbeidet i Libakkveien 1A gjenopptas.

Nordisk Facade (NF) sin kontortid
Vi melder om at Elin Grønning hos NF har kontortid fra kl 14-15. Beboere som har spørsmål i forbindelse med fasadeoppussingen kan kontakte henne i dette tidsrommet. Er ikke dette mulig ber vi deg sende epost eller legge brev i styrets postkasse.

Varme på radiatorene uke 38
Denne uken settes fyren i gang. Vi oppfordrer alle beboerne om å lufte radiatorene sine når varmen er kommet på, og ved jevne mellomrom gjennom fyringssessongen. Følg lufteprosedyren som kan ses på hjemmesiden under "Info fra A-Å".

Barns kritt-tegning på teglvegg
Dette er tidkrevende og vanskelig å fjerne. Vi oppfordrer alle foreldre om å snakke med barna sine og gjerne fortelle at dette skader veggen, koster penger og ødelegger for trivsel og fellesskap.

Risting av matter foran egen inngangsdør
Styret har fått tilbakemelding fra vårt rengjøringsfirma om at flere av beboerne rister sin private dørmatte i oppgangen. Dette er ikke tillatt. Fortsetter dette vil det medføre økning i våre renholdsutgifter.

Prosedyre for kasting av avfall
Vi minner alle om at matavfall går i grønn pose, plastavfall i blå pose og restavfall i vanlig plastpose. Disse tre posene kastet i dunken for avfall. Papir og papp brettes og legges i dunken for papir. Annet søppel må beboerne frakte til gjenvinningsstasjoner.

NF holder infomøte om balkonger og tilvalg onsdag 8. august
Møtet holdes i vaskeriet fra kl 17-19. Informerer om at bestillingsfristen er utvidet.
Siste bestillingsfrist er når komplett balkong er montert. Nærmere info om dette sendes pr sms eller epost fra NF.

Containere
Det blir ingen container 11. og 12. juni, men til neste uke. Vi kommer med nærmere info om hvilke blokker som får container. Vi trenger fortsatt vakter!

Fremdriftsplanen
Den ligger nå på hjemmesiden.

Vi etterlyser container-vakter 11. og 12. juni kl. 18-20
Styret ønsker å bidra til at beboerne kan få fjernet og kastet gammelt skrot. For å få til dette trenger vi beboere som er villige til å stå vakt ved containeren. Jobben består i å informere beboere om hva som kan kastes hvor.

Vi bestiller containere når vi har fått tilstrekkelig med vakter.

Ny entreprenør
Nå har vi gjort vedtak i forhold til ny totalentreprenør som er Nordisk Facade AS. Vedrørende fremdriftsplan kommer vi tilbake til dette over helgen.

Gatefeiing avsluttes
Det meste av grusen er allerede fjernet, men noe har blitt liggende da Bygårdsservice har hatt utfordringer med maskinene. De har derfor planlagt å feie både lørdag og søndag og satser på å ferdigstille hos oss i løpet av helgen 5. og 6. mai.

Ta vare på ditt eget søppel
Vi får jevnlig meldinger fra beboere og vaktmesteren om at søppel kastes rett på gata. Vi ber dere som ferdes i området å putte plastembalasje, sjokoladepapir etc i søppelkasser eller kaste dette når du kommer hjem.

Gatefeiing pågår
Bygårdsservice er i gang med feiing av inngangsparti, private veier, plasser etc. Det er mye grus og det vil ta noe tid å ferdigstille.

Pussarbeider ferdigstilles i Libakkveien 6 - 8
For å kunne få fjernet tildekking i Libakkveien 6 - 8 raskest mulig har vi valgt å bestille de resterende pussarbeider til denne blokka. Arbeidet starter mandag 23. april. Se ellers under "Fasadeoppussingen".

Pussarbeider ferdigstilles i Libakkfaret 9A og B
Siden det er lite arbeid som gjenstår for å kunne fjerne tildekking i Libakkfaret 9a og b har vi valgt å bestille de resterende pussarbeider til denne blokka. Arbeidet starter fredag 20. april. Se ellers under "Fasadeoppussingen".

Brann i papirbrønn
Brannvesenet rykket ut på grunn av brann i papirbeholderen utenfor Libakkfaret 2B.  Avfalls- og papirbrønnene består ikke av brennbart materiale så dette er påtent.
Vi oppfordrer alle beboere å snakke om dette for å hindre at lignende skjer igjen.

Papirbeholderen vil bli tømt, renset og sjekket for skader.
Vennligst benytt papirbeholderen i Libakkfaret 3A fremover.

Har du lyst til å sitte i styret?
Vi trenger flere styre- og varamedlemmer for perioden 2018-2019. Har du lyst til å samarbeide med oss i styret, bli bedre kjent med sameiet, prosjektene og hvordan styret arbeider hører vi gjerne fra deg. Har du noen spørsmål kan du ta kontakt med oss eller melde din interesse på sameiermøtet.

Minner om sameiermøte 17. april 2018
Møtetiden er 18-21 og dørene åpnes først kl.18.
Vi stiller med høyttalere og mikrofoner.

Opprydding og sikring
Nordisk Fasade  er engasjert til å rydde rundt blokkene. De går også over stillas med tanke på sikkerhet. Materiell som ligger på bakken vil også bli sikret.

Infomøte 10. april
Vi informerer om fasadeoppussingen og det videre arbeidet. Møtet holdes i Brannfjell skoles aula. Vi starter kl.18. og avrunder etter et par timer, alt etter behov. Invitasjon kommer i løpet av dagen eller pr post

Rundskriv info konkurs
Sendes/ deles ut i dag. Se også under rundskriv på hjemmesiden.

Informasjon om status angående fasadeoppussingen
Styret jobber for å sende ut et rundskriv fredag før påske.

Informasjon om S-Bygg
S-Bygg som er hovedentreprenøren under fasadeoppussingen er dessverre gått konkurs. Styret har i samarbeid med prosjektleder i USBL iverksatt mulige tiltak og arbeider med en ny plan for å få ferdigstilt prosjektet. Dette er helt ferskt, og vi har dessverre ikke ytterligere informasjon på dette tidspunktet. Vi kommer med nærmere informasjon når vi vet noe mer.

AMS-målere
Målerne er nå montert i hele sameiet og seksjonseierne kan selv velge den strømleverandøren de vil ha. For mars betales akontobeløpet på kr. 250 som vanlig. Denne medberegnes i avregning for strømmen. Husleieinnkreving er stoppet fra 1. april og nye giroer vil bli sendt eierne.

Fremdriftsplan på balkongene
Vi har nå konkrete datoer fra S-Bygg angående balkongene. Montering av komplette rekkverk starter 4. april i blokk 1 som er Libakkfaret 21-23. Monteringen vil ta ca 14 dager for hele blokken. Se fremdriftsplanen på døren til det gamle vaskeriet og under "Følg fasadeoppussingen" her på hjemmesiden. 

AMS-målere installeres i mars 2018
Hafslund informerer om at de kommer i uke 10 og skifter målere i sikringskapet til beboerne. De trenger ikke tilgang til leilighetene. Nærmere info kommer på ytterdørene.

Sameiermøte 2018
Sameiermøtet holdes tirsdag 17. april kl.18 i aulaen på Brannfjell skole. Innkallingen kommer i posten. Eventuelle forslag må være mottatt av styret senest 22.02.2018.

Takk til 39 beboere
Vi takker igjen de beboerne som var villige til å registrere kjellerbodene i sin oppgang.

Overgang til AMS-målere
Hafslund regner med at de legger om til de individuelle målerne i mars.

Glatt på Bratlikollen!
Sameiet er tomme for strøsingel og det samme gjelder for Bygårdsservice og leverandører. Vi ber beboerne å gå forsiktig!

Tømming av søppel
I vinter har vi igjen hatt utfordringer med uregelmessig henting av avfall og papir fra Renholdsetaten, noe som medfører at søppelbeholderene blir fulle. Vi oppfordrer beboerne til å ta søppelet med til neste avfallsbeholder. 

Brodder er til utendørs bruk
Vi får informasjon om at beboere ikke fjerner brodder på skoene når de går i trappeoppgangen. Dette gir en unødvendig slitasje og vi oppfordrer de som praktiserer dette om å vise hensyn og ta broddene på og av på utsiden av ytterdøren.   

Trappromsvindu i Libakkveien 23A
Vinduet ble øelagt under vindusvask i slutten av desember og en midlertidig treplate ble montert. På grunn av lang leveringstid tar det noe tid før nytt vindu kommer på plass.

Kjellervinduer skiftes
Her er oversikt over hvilken uke det vil bli skiftet kjellervindu i de forskjellige blokkene. Eksakt tidspunkt blir lagt i postkassen til de som har vindu i kjellerboden ca. en uke før. Passer dette dårlig ber vi deg ta kontakt med Vidar Karlsen i S-Bygg: vidar@s-bygg.no

Uke 7-2018:   Libakkveien 21, 23, 25 og Libakkfaret 8, 10
Uke 8-2018:   Libakkfaret 5, 7, 9, 11 og Libakkveien 6, 8
Uke 9-2018:   Libakkfaret 1, 2, 3, 4
Uke 10-2018: Sandstuveien 48, 50 og Libakkveien 1

Det er viktig at eier tar kontakt med Vidar i S-Bygg hvis tidspunktet ikke passer slik at dere kan avtale et nytt tidspunkt. Unnlater eier å gjøre dette vil ekstrakostnader for montering av kjellervinduet bli fakturert eier.

Nøkler funnet på Bratlikollen
Har du mistet nøklene dine ber vi deg ta kontakt med styret.

Henting av juletrær tirsdag 9. januar
Minner dere på å legge trærne på et av de to oppsamlingsstedene innen fristen for henting. Sameiet har ingen annen innsamling av juletrær.
Kl. 17.00-17.15: Libakkfaret/Libakkveien 1, i krysset
Kl. 17.15-17.30: Libakkveien v/nedkjøringen til 21-25

Tillvalgsskjema fra S-Bygg og returadresse
S-Bygg har sendt brev angående tilvalg. Svarskjemaet kan legges i postkassen til S-Bygg nede på brakka eller sendes til vidar@s-bygg.no eller rolv@s-bygg.no

Siste arbeidsdag før jul
21. desember er siste arbeidsdagen for S-Bygg før jul. Denne dagen vil de bruke tid på å rydde rundt i sameiet og tar deretter juleferie til over nyttår.

Korrigering i Libakkveien 1A og 1B
Innganggssiden er den fasaden på blokka som vil bli vasket og pusset først. Dette er nå korrigert i fremdriftsplanen som ligger på hjemmesiden under "Følg fasadeoppussingen".
Muring av tegl på gavlene kommer i 2018 med oppsetting av stillas første uka i januar.

Fremdriftsplan
Den finner du på hjemmesiden vår under "Følg fasadeoppussingen" i tillegg er en oversikt hengt på inngangsdøren til det gamle vaskeriet.

Luft radiatorene
Det er viktig at alle beboerne lufter radiatorene for å få ut luften som er i radiatorene pga vannlekkasjen. Minner om at du kun må vri en 1/4 - 1/2 gang rundt. Ellers kan mutteren løsne og varmt vann sprute ut.

Kaldt vann og kalde ovner i sameiet 7. desember
Rørlegger er på stedet for å rette feilen.

Styret ber dere beboere om hjelp til å kartlegge kjellerboder
Sameiet trenger en fullstendig oversikt over hvem som disponerer de forskjellige kjellerbodene i hver oppgang. Vi ber om hjelp fra en person pr. oppgang om å samarbeide med oss i dette arbeidet som består i å spørre naboene i oppgangen om hvilke to kjellerboder de disponerer.
Er du villig til å hjelpe oss?

Har du mulighet til å bidra kan du kontakte styret, styret@bratlikollen.no eller legge en lapp i styrets postkasse.

Snakk med barn som leker på byggeplass
Styret har sett seg nødt til å snakke med de foreldrene vi har kunnet knytte til barna som leker på byggeplassen. Vi oppfordrer også beboerne til å snakke med barna og eventuelt foreldrene om de observerer noen som driver denne formen for lek. Husk at barns lek på byggeplassen er strengt forbudt, og kan være forbundet med fare for barnas sikkerhet!

Markiser
Sameiet skifter farger på markisene. Siden ny fargekode er valgt må alle som har markise pr. i dag skifte til gjeldende duk eller demontere markisen innen rimelig tid. De som kjøper ny markise må også følge ny fargekode. Ny fargekode vil velges når neste års sortimentet kommer i januar/ februar.

Ferdigstillelse av balkonger
På grunn av sene valg av sideskjermer og innglassing og feil kvalitet på balkongplater fra leverandør er arbeidet med ferdigstillelse av balkonger forsinket. Styret jobber sammen med S-bygg for å finne en tilfredsstillende løsning på balkongplatene.

Julegrantenning
På grunn av alle arbeidene og materiell som plasseres rundt i sameiet har styret besluttet at vi ikke arrangerer noen samling for å tenne julegranen. Vaktmesteren vil montere og ordne med lys på trærne.

Vinduer i trappeoppgangen
Vinduet som er rett over taket på inngangspartiet vil nå bli låst. Dette blir gjort for å hindre at barn/ungdom går ut på taket.

OBS! Feil i siste Rundskriv
Beklageligvis ble plassering av ventilen på det lille soverommet beskrevet på feil sted.
Den korrekte plasseringer er: Den nye ventilen på det lille soverommet kommer ved vinduet/høyt opp på veggen og på den siden som går mot trappeoppgangen.

Informøte angående fasade-oppussingen 19. september
Merk at møtet starter kl 19.30 og holdes i Brannfjell skoles aula. Representanter fra styret, prosjektledelsen fra Usbl og representant fra S-Bygg kommer. 

Mørk gangsti mot Libakkveien 6B
Elektrikeren har funnet brudd på ledningen fra vaskeriet lokalet til lampene ved gangstien. Dette blir ordnet i begynnelsen av uke 38.

Skjema for utfylling angående overgang til AMS-målere
Sameiet har pr. i dag felles innkjøp og måling av strøm, dette er ikke lenger lenger tillatt for boligselskaper.I den forbindelse trenger vi en del opplysninger fra eierne for at vi skal kunne avslutte felles måling og overføre den nye måleren til rett seksjonseier. Eierne vil få et brev/skjema i posten som MÅ fylles ut og returenseres til styret.

Brev til sameierne angående sideskjermer, innglassing og markiser
Seksjonseierne får to brev med skjemaer fra styret med ulike valg. Det ene gjelder enten innglassing eller sideskjermer. Det andre gjelder markiser (for de som ikke har innglassing pr. i dag). Alle MÅ besvare skjemaene.

Det er viktig at disse skjemaene fylles ut og returneres til styret pr. e-post eller brev.
Hvis du ikke mottar brev med skjema som nevnt ovenfor ber vi deg ta kontakt med styret umiddelbart.

Tilgang til kjellerboder 20- 22. september
Geomatikk vil foreta innmåling av sameiets private kabler og trenger tilgang til de kjellerboder som har tykke strømkabler gjennom boden. Bodnøkkel kan legges i vaktmesterens postkasse i en konvolutt med navn og adresse til beboer, innen 20. september. Uten nøkler må dessverre bod-låser klippes.

Barns lek på byggeplasser og hustak
Vi ber på det sterkeste at foreldrene informerer barna sine om faren ved slik ferdsel/lek!
Styret presiserer at slik lek er forbundet med stor fare og er forbudt!

Angående nedgraving av søppelsystem
Som nevnt i forrige rundskriv gjelder forsinkelsen i arbeidene alle de tre avfallsstasjonene. Styret har sett på muligheten av ferdigstillelse av stasjonene uavhengig av hverandre, og dette vil føre til økte kostnader for sameiet. Siden vi i dag har avfallsstasjoner som fungerer kan vi ikke forsvare denne merkostnaden.
Arbeidene vil gjenopptas vinter/vår 2018.

Sykler utenfor Libakkveien 21-25
Så lenge fasadearbeidene pågår kan ikke sykkelparkeringen benyttes og vi ber beboerne om å å flytte syklene.

Nedgraving av avfallsbrønner
Arbeidene starter i uke 24 og fortsetter ut uke 25. Brønnene settes i Libakkveien 1A, 8B, 25A og Libakkfaret 8A. Varsler henges nærmere på ytterdørene til gjeldende adresser.

Feil i rundskriv!
Alle har fått to rundskriv i dag, da det første rundskrivet manglet side 2. Rundskrivet ligger også på hjemmesiden.

Lørdagsjobbing lørdag 10. juni
Arbeidet vil foregå mellom kl 9 og 14 i Libakkveien 21/23.

Strømstans 9. juni 2017
På grunn av kobling av strøm i forbindelse med fasadeoppsussingen tas strømmen i hele sameiet mellom kl. 9 og 10.30 denne fredagen.

Lørdagsjobbing lørdag 3. juni
Arbeidet vil foregå mellom kl 9 og 14 i Libakkveien 21/23.

Fasadeoppussingen
Oppsett av stillas har startet i Libakkveien 21/23 og videre arbeid starter i begynnelsen av juni.

Byggearbeidene starter nederst i sameiet med følgende rekkefølge:
Libakkveien 21/23, Libakkveien 25, Libakkveien 6/8, Libakkfaret 8/10, Libakkfaret 9/11, Libakkfaret 5/7, Libakkfaret 1/3, Libakkfaret 2/4, Sandstuveien 48/50 og Libakkveien 1.

Økning av felleskostnadene
Som en del av oppussingsprosjektet og banklånet vi har tatt opp i den sammenheng settes felleskostnadene opp fra 1. juli 2017 med kr 200. Dette er kr 100 lavere enn hva vi informerte om i juni 2016.

Vårrydding og tid for containere
Benytt sjansen til å rydde i skuffer og skap, nå får du mulighet til å kaste. Oppfordrer beboere til å gå gjennom det dere har i sykkel- og barnevognsboden, samt uteboden og kaste det dere ikke bruker.

Tirsdag 25. april settes container i:
Libakkfaret 9b, 8/10
Libakkveien 6/8, 21 og 23.
El-container settes i oppkjøringen til Libakkveien 6/8.

Onsdag 26. april settes container i:
Sandstuveien 48/50
Libakkfaret 1c, 4a, 5
Libakkveien 1b
El-container settes i oppkjøringen til vaskerilokalene i Libakkfaret 5.

NB! Det vil settes en container ved hver blokk mellom kl. 18-19.30.
Containeren tømmes ved behov og ny settes ut alt etter om det er nok aktivitet. Er det lite aktivitet må du gå til neste blokk og kaste i denne ontaineren.

Rigg bak Libakkfaret 9 - 11
Når vi har store og langtidsgående prosjekt trenger entreprenøren en brakkerigg til sine aktiviteter og den settes nå opp bak Libakkfaret 9 - 11.

Har du lyst til å sitte i styret?
Vi trenger flere styremedlemmer for perioden 2017-2018. Har du engasjement og ønsker  å bli bedre kjent med sameiet, prosjektene og hvordan styret arbeider hører vi gjerne fra deg. Er det noen som har byggeteknisk erfaring er vi interessert i din kompetanse. Ta kontakt med styret eller meld fra på sameiermøtet.

Hvem bruker avfallsbrønnene våre?
Vårt avfallssystem er tiltenkt privat husholdning for sameierne og ikke for bruk av uten­for­stående eller til arbeidsavfall for håndverkere. Styret har fått informasjon om at dette skjer jevnlig og oppfordrer beboere som oppdager ureglementert kasting om å kontakte styret.  

Branninstruks
Styret er pålagt å henge opp branninstruks, og vi minner om at instruksen henger i inngangs­partiet ved siden av ytterdøren. Vi ber beboerne om å lese denne nøye slik at dere har full oversikt over hvordan dere skal forholde dere ved en eventuell brann.

Nytt nedgravd søppelsystem
I løpet av våren kommer nedgravde avfallsbrønner i resten av sameiet. Arbeidene planlegges oppstart i april og nærmere info kommer på ytter­dørene til de det gjelder.

Fasadeoppussingen
I skrivende stund jobbes det med evaluering av innkommende tilbud for å velge entreprenør. Når entreprenør er valgt vil vi få endelig fremdriftsplan. Det forventes oppstart av byggearbeidene i mai, avhengig av entreprenøren som velges.

Kontaktinfo til Renovasjonsetaten
Ved manglende henting av søppel eller papir kan beboerne ta kontakt med Renovasjonsetaten per epost eller telefon

Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@ren.oslo.kommune.no

Manglende henting av papir
I Libakkfaret 2B har Renholdsetaten ikke hentet papir til de oppsatte tidspunkt og beholderen har stått full i lang tid. Styret, vaktmester og beboere har ringt, men intet har skjedd. For oss alle er dette uholdbart og vi har bedt om en forklaring. Endelig har vi fått tilbakemlding om at en person nå følger opp saken og tar dette videre til rette personer.

Sameiermøte 2017
I år holdes sameiermøtet noe tidligere pga fasadeoppussingen. Datoen er torsdag 30. mars kl. 18 i aulaen på Brannfjell skole. Det vil bli informasjon angående fasadeoppussing. Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av sameiermøtet må være mottatt av styret senest 17.02.2017.

Henting av juletrær
Som tidligere organiserer kommunen henting av juletrær. Merk at det i år kun er ett hentested i sameiet. Tirsdag 10. januar kl. 17.00 i krysset Libakkfaret / Libakkveien 1A kommer de og henter haugen med trær. Benytt deg av hentingen slik at du slipper å kjøre ut til Grønmo selv. 

Området ved t-banebrua
Det har i lengre tid blitt spredd søppel og papir fra de to papirlcontainerne under t-banebrua. Dette bidrar til en lite hyggelig trase inn til sameiet, selv om både vaktmester og beboere jevnlig  plukker opp. Styret er i kontakt med eierne av containerne og Sporveien for å få til en endring. Vi har også etterlyst lys i lampene under brua og endelig har vi fått tilbake lyset.

God Jul :-)
Det har vært et aktivt år på Bratlikollen med mange gjøremål og saker. Vi er et stort sameie og samarbeidet med dere bidrar til letthet og bedre oversikt. Vi takker for året som har gått og ønsker dere alle en riktig God Jul!

Oppussing av fasader og balkonger
Prosjektledelsen og styret har jobbet med tilbudsunderlaget og dette sendes ut i disse dager. Planen er at entreprenør vil bli valgt i februar og endelig fremdriftsplan lages i samarbeid med entreprenør. Tilbud på lån er innhentet og best rente og betingelser ga Obos-banken. Renten er på 2,99 %.

Canal Digital
De fleste skal nå ha mottatt utstyr som T-We boks og ruter fra Canal Digital. Fellesavtalen trådte i kraft 1. desember og de som har betalt for bredbånd 30 Mbps etter 1. desember vil få kreditert dette. Er det noe du lurer på kan du ta kontakt med Canal Digital på tlf. 06090.
Vi har fått spørsmål om husleien går opp, men det gjør den ikke foreløpig.

Parkeringsplass nr. 2
Vi har forhandlet med Obos og fått fjernet etableringsgebyret på plass nr. 2. Flere beboere benytter seg nå av tilbudet om å ha to p-plasser.

Hyggelig kveldsstund
Til julegrantenningen kom det  ca. 60 beboere og vi sang, spiste og koste oss. Høydepunktet for barna var nok nissen som kom med litt godt i sekken. Det var mange glade ansikter å se og for oss i styret er det alltid hyggelig å snakke med beboerne. Vi har satt opp et nytt tre i år, i nedkjøringen til Libakkveien 21A, og vi håper beboerne setter pris på de tre trærne som lyser opp i vintermørket på Bratlikollen.

Årets julegrantenning -  har du lyst til å bidra?
Vi er kun to stykker fra styret som er hjemme under årets julegrantenning mandag 27. nov. og det er for lite for å kjøre arrangementet. Selve tenningen starter kl 17.30 og vi trenger hjelp til  forberedelser og ved pølse/gløgg-disken, vil du hjelpe til? Send en epost til styret.

Forsinkelse av utlevering av uttyr
Det har vært misforståelser mellom Canal Digital og firmaet som monterer utstyret til bredbånd/TV. Vi har fått bekreftet at monteringene blir ferdigstilt i løpet av uke 48. Canal Digital beklager forsinkelsen.

Manglende søppeltømming
Dessverre fungerer ikke arbeidet med henting av søppel og papir i sameiet og beholderne blir overfylte. Styret og vaktmesteren har jevnlig meldt inn til Renholdsetaten, noe vi vil fortsette med til det nye firmaet fungerer optimalt. Vi hører at beboere også melder inn og det flott at vi er mange som gir lyd fra oss.

Canal Digital, utlevering av utstyr
Tessta Connect startet utlevering  av utstyr 7. nov og er nå kommet halveis. Beboere som hittil ikke har hørt noe vil finne infolapper på ytterdørene i dagene som kommer, i uke 40.

Glatte gangstier
Vi har fått informasjon om at enkelte av barna aker på gangstien fra Libakkveien og ned til blokken i Libakkveien 21 A/B. Dette gjør at underlaget pakkes sammen og gir glatt underlag. Vi oppfordrer foreldre og barn til å finne andre steder som er mer egnet som akebakke.

Gruslagte p-plasser
Takk til alle beboere som flyttet bilene sine i forhold til informasonen som ble gitt fra styret. Alle bilene ble fjernet og de som la grus kunne jobbe uhindret:-)

Canal Digital, utlevering av utstyr
Tessta Connect starter utlevering  av utstyr 7. nov, nærmere info kommer på ytterdørene til uken (uke 44).

Søppel- og papirtømming
Styret har jevnlig kontakt med Renovasjonsetaten for å få orden på tømming av søppel/papir i sameiet. Papirbeholdere i Libakkfaret og Libakkveien er dessverre ikke tømt enda. Tømming av søppel fungerte frem til forrige uke og noe ble hentet søndag. Av en eller annen grunn ble ikke avfallet hentet i Libakkfaret 2B, selv om bilen var på stedet. Dette er meldt til Renovasjons-etaten og firmaet som henter søppelet.
Fint om beboerne kontakter Renovasjonsetaten ved manglende henting. Kontakt gjerne styret også slik at vi lettere kan følge med.

Ny hjemmeside
Bratlikollen Boligsameie har ny hjemmeside som gir flere muligheter for dere beboere. Innholdet fra styret vil være det samme. Informasjonen under "Info fra A til Å" er dessverre ikke alfabetisk enda, regner med å få til dette i løpet av kort tid.
Er det noe du savner fra den gamle hjemmesiden kan det være at det ligger i en av fanene øverst på forsiden eller helt nederst på siden. Hvis du fortsatt ikke finner det du leter etter ta gjerne kontakt med styret:-)

Grusing av p-plasser
25. - 27. oktober legges grus på p-plasser som ikke fikk grus i 2014. Beboerne må fjerne bilen fra p-plassen sin en dag fra kl. 08-17 og parkere i en av de offentlige veiene i nærområdet.

  • Leietakere av p-plass nummer 15 - 62 må flytte bilen tirsdag 25.10. fra kl. 08-17
  • Leietakere av p -plass nummer 93 - 133 må flytte bilen onsdag 26.10. fra kl. 08-17
  • Leietakere av p -plass nummer 134 -178 må flytte bilen torsdag 27.10. fra kl. 08-17

Kollektiv avtale om bredbånd
Vi har nå inngått kollektiv avtale på bredbånd og TV med Canal Digital som består av KOMPLETT 30 avtale, dvs. full TV pakke, med T-WE Box (opptaksdekoder) og bredbånd 30 Mbps (inkludert ruter). Dette utstyret vil tilhøre leiligheten så lenge sameiet har en avtale med Canal Digital og skal ikke flyttes fra leiligheten. All leie av film og oppgradering av sameiets avtale/økt hastighet vil bli fakturert den enkelte eier/abonnent. For at fakturaen skal gå til den som bestiller og ikke til eier, er det viktig at dere som leier ut leiligheten opplyser styret fort­løpende om hvem som er leietaker.

Frist for å montere godkjent postkasseskilt er 1. november
Alle postkasser skal ha navneskilt i hvit hardplast festet i åpningen for navneskilt.
Vi ser at flere av beboerne fortsatt har papirlapper etc. klistret på postkassene og ber dem montere ordinært navneskilt innen 1. november 2016. Skilt kan kjøpes flere steder for eksempel hos «Lambertseter Express Systue». De har størrelse og mål til våre navneskilt og skiltet koster kr 155.

Ønsker du ny inngangsdør?
Flere beboere ønsker å skifte inngangsdør og vi vurderer en ny runde med forhandling av rimeligere pris om mange nok er interessert. Pris for utskifting høsten 2015 kostet kr 12 750 for dør, lås, dørhåndtak og montering. Er du interessert, ta kontakt med styret innen 1. november.

Ytterdører står ulåst
Vi får med jevne mellomrom spørsmål fra beboere om vi kan gjøre noe for at ytterdøren kan holdes låst til enhver tid. Siden det er et gjentagende problem at enkelte beboere setter døren i ulåst posisjon vil vaktmesteren endre ytterdørene til låst posisjon.

Vermeanlegget i Libakkfaret 8-10
Dessverre er det en del som er ødelagt i varmeanlegget i deres blokk, noe som medfører at varmen ikke kan reguleres i bereder-rommet hos dere. Reparatør har sjekket og bestilt nødvendig del. Dette blir reparert straks delen kommer.

Møbler og skrot
Vi minner om at det ikke er tillatt å sette slike ting utenfor avfallsdunkene. All søppel og papp skal kastes ned i luker for avfall eller i papircontainer. Har du eiendeler eller annet søppel må du selv kjøre dette til avfallsanlegg!

Varme i radiatorene
Fyren er satt i gang og alle skal nå ha varme i radiatorene. Har du kalde radiatorer kan det hjelpe å lufte med lufte-nøklen, se prosedyre under "Info fra A-Å". Ta kontakt med vaktmesteren om de fortsatt er kalde.

Nøkkelknippe funnet i sameiet
Nøklene ble funnet 7. juli og er levert til politeiet.. De kan hentes på politistasjonen på Grønland.

Vi ønsker alle beboere og eiere en riktig god sommer:-)

Oppussing av fasader vedtattPå ekstraordinært sameiermøte 15. juni vedtok sameierne å pusse opp fasadene og balkongene. Vedtaket var enstemmig. Styret og prosjektleder starter nå med det videre arbeidet. Oppstart av selve oppussingen er satt til første kvartal i 2017 og arbeidene er forventet ferdigstilt i løpet av 2017.

Ekstraordinært sameiermøte 15. juni 2016Møtet holdes i aulaen på Brannfjell skole og starter kl 18. I etterkant av sameiermøtet i april hadde styret et informasjonsmøte om fasadeoppussing. Styret innkaller nå til et ekstraordinært sameiermøte hvor vi legger frem forslag til en fasadeoppussing. Innkallingen kommer i posten.

Takk til alle som deltok på dugnadenI år deltok ca. 100 stk. på årets dugnad og det er rekord! Det ble sagd, klippet, rakt, ryddet og feid og hele området fikk en skikkelig vårforpleining. Det var også nyttig å ha med vaktmesteren som kom med motorsag og annet redskap. Etter arbeidet var det pølser, saft og kaffe. I tillegg kom to beboere med nudelrett og kake:-)

Takk til containervakteneVaktene bidro til at det ikke ble noen straffekostnad for feilsortert søppel, hipp hurra til dere:-) Beboere melder om god veiledning og hjelp fra vaktene!

FasadeoppussingStyret planlegger nå oppussing av fasadene og det blir et informasjonsmøte i forlengelse av det kommende sameiermøtet den 21. april 2016.

Vårrydding? Nå kommer containerne
Benytt sjansen til å rydde i skuffer og skap, nå får du mulighet til å kaste. Oppfordrer beboere til å gå gjennom det dere har i sykkel- og barnevognsboden, samt uteboden og kaste det dere ikke bruker.

Det vil settes en container ved hver blokk i tre timer mellom kl. 18-21. Containeren tømmes ved behov.

Tirsdag 26. april settes container i:
Libakkfaret 9b, 8/10
Libakkveien 6/8, 21 og 23.
El-container settes i oppkjøringen til Libakkveien 6/8.

Onsdag 27. april settes container i:
Sandstuveien 48/50
Libakkfaret 1c, 4a, 5
Libakkveien 1b
El-container settes i oppkjøringen til vaskerilokalene.

Filmopptak i Libakkfaret 12. april
Jubafilm lager en informasjonsfilm for Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) som handler om å verne små barn sin hørsel for å unngå tinnitus. Styret har godkjent filmingen med strenge vilkår, som f.eks. at ingen personer skal kunne gjenkjennes. Ved Libakkfaret 11 pågår opptakene mellom kl. 8-12 og vi oppfordrer beboerne til å vise hensyn, se infoskriv på ytterdørene på gjeldende adresse.

Container-vakt?
I fjor hadde vi god erfaring med vakter ved containerne og vi ønsker å gjøre det samme i år. Er du villig til å være containervakt i år kan du ta kontakt med styret på e-post, brev eller telefon.

Engasjerte beboere
Styret trenger flere engasjerte beboere som brenner for Bratlikollen Boligsameie, og gjerne noen med byggeteknisk erfaring. Meld din interesse til styret eller på sameiermøtet.

Sameiermøte
Vi minner om sameiermøtet torsdag 21. april kl. 18 i aulaen på Brannfjell skole. Det vil også bli informasjon angående fasadeoppussing.

Ved kjøp av markise
Ønsker du å kjøpe markise våren 2016, ta kontakt med styret.

Det er bestemte fargekoder som brukes på markisene i Bratlikollen boligsameie, men styret planlegger nå oppussing av fasaden og ber beboerne avvente å sette opp markiser. Mer info på sameiermøte i april.

Balkonginnglassing/vindskjermer
Styret jobber nå med å planlegge fasadeoppussing for sameiet og ber beboerne om å avvente innglassing og vindskjermer på balkongen inntil styret innhenter mer detaljert informasjon. Nærmere info på sameiermøtet.

1. mars og nye parkeringsbevis!

Nye parkeringsbevis forsinket
På grunn av uforutsette hendelser har de nye parkeringsbevisene blitt forsinket. Bevisene sendes ut i morgen og disse skal benyttes fra 1. mars 2016. Følg ellers instruksen som ligger vedlagt i brevet

Det er viktig at dere bruker deres "gamle" parkeringsbevis til og med 29. februar.

Henting av juletrær tirsdag 12. januar
Renovasjonsetaten henter ditt gamle juletre på to steder i sameiet. Møt opp når bilen kommer og lever juletreet slik at det blir til førsteklasses kompost.

17.00 - 17.15 Krysset Libakkfaret 1 /Libakkvn
17.15 - 17.30 Nedkjøringen til Libakkveien 21

Julen 2015
Styret takker beboerne for engasjement og tilbakemeldinger i året som har gått. Vi ser frem til et nytt år med nytt giv og nye muligheter. Vi ønsker alle beboere og eiere en riktig god jul og et godt nytt år!

Tørking av tøy
Det er viktig at vi alle passer på ventileringen, da tørking av tøy i leiligheten kan føre til fuktskader om ikke fukten slippes ut. Det anbefales derfor å bruke kondenstørketrommel slik at kondens ikke slipper ut i leiligheten.

Ventilering av boligen
Det er viktig at boligen til enhver tid har god ventilering. Luft kommer inn gjennom ventilene i yttervegg på kjøkken, det store soverommet og ventiler over vinduene. Ventilene på bad og kjøkken er avtrekkskanaler og her går luften ut. Av den grunn er det viktig at de som har montert kjøkkenvifte til avtrekkskanalen eller ventilen i yttervegg demonterer viften, se "Infor fra A-Å" og videre under "Ventilering av boligen" .

Information in English
It is our goal to translate all information letters into English and put them on our homepage. The printed versions will be in Norwegian only. See "Rundskriv" at the left. For others look at "Info fra A-Å" and "An English version".

Info i inngangsparti og kjellere
I løpet av desember henger vi opp plansjer med gjeldende regler for bl.a. oppganger/kjellere, viktig kontaktinfo og branninstruks. Merk at nå tillates inntil 2 barnevogner under trappen.

Julegrantenning 2015
Bortimot 60 barn og voksne møtte til julegrantenningen. Treet ble tent og vi sang, klappet i hender og hoppet som nissen på låven. Etterpå var det pølser, varm gløgg og saft. Julenissen dukket opp i år også og det satte barna pris på. Vi hadde en hyggelig og fin kveldsstund. Dette er en tradisjon som faller i smak og neste år oppfordrer vi flere eldre til å bli med oss!

Takk til Turid og Gunn!
Siste åpningsdag i vaskeriet var 27. november 2015. Turid og Gunn har vært ansatt i over 20 år og styret takker for langt og godt samarbeid og det de to har betydd for sameiet og beboerne gjennom alle disse årene. Dette var en vemodig og trist dag for mange av oss og beboere kom til kaffe, kaker og avskjedsstund med Turid og Gunn.

Julegrantenning 30. november

Vi inviterer små og store, unge og eldre til en førjulssstund med tenning av julegranen og en hyggelig prat. Det blir enkel servering og nissen kommer på besøk i år også!

Julegranen ved vaskeriet tennes kl.17.30 og vi synger og går rundt treet. 19.11.2015

Siste dag i vaskeriet
Vaskeriet er åpent t.o.m. fredag 27. november og vi inviterer alle beboere til å komme til kaffe og kaker hos Turid og Gunn denne fredagen.

Frister for innlevering av tøy, se nærmere info under "Vaskeri". 21.10.2015

Overgang fra analoge til digitaltale TV-signaler
Datoen for stenging av de analoge TV signalene blir stadig forskjøvet. Canal Digital, som leverer TV-signaler til sameiet sier nå at det vil skje i siste halvår av 2016.
21.10.2015

Husk å lufe radiatorer
Luft forekommer i varmeanlegget, noe som er skadelig for både radiatorer og rør. Det er derfor viktig å slippe denne luften ut jevnlig.
Prosedyre for lufting av radiatoren: Ventilen til utlufting er montert på motsatt side av hjulet for varmejustering. Det er viktig at du ikke skrur ventilen mer enn 1/4-1/2 omdreining. Skrus ventilen for langt ut vil den løsne og vannet får fritt utløp på gulvet! 21.10.2015

Barnas dag
Denne dagen ble utsatt og vi finner en ny dag i januar/februar som vil bli en dag med vinterlige aktiviteter. Vi vil gjerne samarbeide med foreldrene om en slik dag og ber de som kan være interessert i å ta kontakt med styret. 21.10.2015

Utvendig bod inngangsparti

Enkelte beboere bruker denne som sin private bod. Denne boden er å se på som et fellesrom og et rom som alle skal kunne ha tilgang til. 21.10.2015

Avregning av strøm
Avlesing av strømmen ble gjort i juli. Av administrative grunner er utsending om avregning og oppgjør blitt forsinket fra Obos. Brev angående avregningen kommer i løpet av måneden. Selve oppgjøret kommer på fakturaen for januar 2016. 20.10.2015

Varme i radiatorer
Varmen ble satt på i forrige uke. I enkelte blokker var temperaturen stilt for lavt, noe som ble rettet opp i. Det viser seg at alt ikke fungerer optimalt og anlegget blir gjennomgått av fagkyndige. 24.09.2015

Redusert varmtvann
De siste dgene har det vært redusert varme på tappevannet. Det viser seg at en ventil er årsaken og rørlegger utbedrer i morgen. 21.09.2015

Viktig info angående nye inngangsdører
Origo bygg AS forteller at den svarte knappenøkkelen innvendig ikke må stå i låsen på innsiden når man forlater leiligheten, da risikerer man å låse seg ute. 16.09.2015

Radiatorer
Det ser ut til at nettene og dagene i neste uke blir kjøligere og varmen settes på i uke 38. På varmere dager oppfordrer vi beboerne til å justere på varmen til radiatoren istedenfor å holde vinduer åpne for å senke temperaturen i leiligheten. 10.09.2015

Rundskriv på engelsk

En engelsk versjon av rundskrivet ligger nå på hjemmesiden, se hovedsiden og videre under "Rundskriv".

Barnas dag
Søndag 20. september inviterer vi barna med foreldre, og ellers andre som vil være sammen med barna i lek og moro til noen hyggelige timer. Som i fjor blir det leker og natursti og salg av kaker, saft og kaffe samt rundstykker. Ta gjerne med en kake til salget. Vi møtes på plenen utenfor vaskeriet kl.13.00. Blir det regn vil barnas dag bli utsatt. 04.09.2015

Rydding av resterende sykkelboder og fellesrom
Beboerne i gjeldende oppganger må rydde og fjerne alle sine eiendeler i dette ekstrarommet og sykkelboden innen 1. oktober 2015, se hvem dette gjelder i "Info fra A-Å" og videre under kjellere. Ellers har beboerne fått oppslag på ytterdøren. 04.09.2015

Hvem har elbiler i sameiet?
Vi vil gjerne vite hvem som har elbil i sameiet for å kartlegge behovet for lading og se nærmere på hvilke muligheter vi har. Vi ber eiere av elbiler ta kontakt med styret.

Lading av elbiler i sameiet
Vi observerer at flere beboere lader elbiler med strøm fra egen leilighet. Lades bilen på en eksisterende stikkontakt kan dette medføre risiko for materiell skade, brann og fare for elektrisk støt. Lading av el-biler fra egen leilighet er derfor strengt forbudt. 28.08.2015

Åpent vaskeri
Vi informerer om at vaskeriet fortsatt er åpent. Gunn og Turid på vaskeriet forteller at det er mindre tøyvask enn vanlig etter en sommer, og ber beboerne levere inn tøy til vask. 28.08.2015

Bytte avbestilte inngangsdører
Mandag 31. august kommer dørene og tirsdag 1. september starter arbeidet med montering. Arbeiet vil ta en uke. 28.08.2015

Takktekking av inngangsparti
Arbeidene med de resterende takene vil starte i overgangen august/september. Dette blir utført av Stor Blikkenslagerverksted AS. Arbeidet pr. tak er ca. en dag. 20.08.2015

Barns lek og støy
I sommerhalvåret er det lyst og svalt langt utover kvelden og store og små har kanskje en tendens til å nyte disse lange sommerkveldene. Det er hyggelig å se liv og lek og samtidig er oppganger og uteområder tett inntil åpne vinduer. Støyende lek kan lett bli sjenerende for dem som legger seg tidlig. Vi vil derfor minne om at all støyende lek på uteområdet skal opphøre kl. 21 og oppfordrer foreldrene til å respektere dette.

Nedleggelse av vaskeriet
På sameiermøtet 22. april ble det flertall for nedleggelse av vaskeriet og siste åpningsdag i vaskeriet blir 30. november 2015.

Tilbud på skifte av inngangsdør
Brev er nå sendt til de som har gammel dør med brevsprekk. Skulle det være noen som ikke mottar et slikt brev og ønsker å skifte inngangsdøren ber vi deg om å gå inn på hjemmesiden og se på "Info fra A-Å" og skrive ut bestillings-skjemaet eller ta kontakt med styret. 22.05.2015

Takk til alle som deltok på dugnaden:-)
Tross mørke skyer og regn i lufta møtte flere frem for å delta og bidra. Det ble ryddet og raket og produsert en masse søppelsekker med avfall. Bratlikollen fremstår nå som enda penere og renere, takk for innsatsen! 22.02.2015

Reparasjon i fyringsanlegget
Lekkasjen i ledningsnettet utenfor Libakkfaret 1b ble midlertidig reparert i vinter. Arbeidet med den ordinære reparasjonen starter nå i uke 20. Mandag 11. mai begynner gravingen og tirsdag starter rørleggerarbeidet.
Dette vil berøre beboerne i Libakkfaret 1, 2, 3, 4, Sandstuveien 48,50 og Libakkveien 1.

Dette medfører at varmt vann og varme blir borte hele tirsdagen og dessverre muligens noe lenger. 9.05.2015

Rydding av kjellerganger, oppganger, OL-rom og sykkelboder
I henhold til brannforskriftene skal rømningsveier som oppganger og kjellerganger holdes fri for alt av eiendeler. Minner om at sykkelboder kun er til sykler og barnevogner.

For å overholde brannforskriftene og Husordensreglene ber vi beboerne rette seg etter de gjeldende regler og fjerne det de eventuelt har stående innen 8. juni 2015. Se ellers Rundskriv mai 2015. 9.05.2015

Inngangsdører
Styret har innhentet tilbud på utskifting av dørene, slik at beboerne kan få en gunstigere pris. En eventuell bestilling vil være mellom den enkelte seksjonseier og firmaet som selger døren. De som har gamle dører med brevsprekk vil få tilsendt brev med tilbud. 9.05.2015

Dugnad 12. mai
Vi satser på fint vær og håper at mange kommer for å rydde ogg pynte opp før 17.mai. Oppmøte ved vaskeriet kl. 17.

Dugnad 5. mai avlyst!
Vi har besluttet å utsette dugnaden, da det er meldt en el regn i ettermiddag. Et nytt tidspunkt kommer på ytterdørene. 5.05.2015

Nye avfallssystemer
Fra onsdag 6. mai kan de nye avfallssystemene ved Libakkfaret 2a og ved Libakkfaret 3a tas i bruk. Vi håper dere blir fornøyd og at vi kan komme det meste av forsøpplingen til livs! 5.05.2015

Sameiermøtet 2015
Det var ca 70 beboere som møtte på sameiermøtet og mange hadde med fullmakter fra naboer. Innkommende forslag som vedtekter og husordensregler ble vedtatt.

Før vi stemte over forslaget til nedleggelse av vaskeriet hadde vi en interessant og konstruktiv diskusjon om behovet for vaskeriet og sameiets økonomiske situasjon. Jan Lindahl fra Obos Prosjekt hadde en PP-presentasjon og informerte om sameiets vedlikeholdsbehov og nyinvesteringer. Fredrik Torbjørnsen fra Obos Prosjekt informerte om energi og fremtidige investeringer.

Stemmegivingen viste et klart flertall for nedleggelse av vaskeriet (77 mot 36 stemmer).

Til slutt var det valg. Pga av tre styremedlemmer flytter fra sameiet var det fire styremedlemmer og tre varamedlemmer på valg. Alle som sa seg villig til å gå inn i det nye styret ble valgt, enten som styremedlem eller vararepresentant.

OL- rom
I disse rommene er det høyspenning, og ifølge brannforskriftene er det ikke tillatt verken å oppholde seg eller lagre utstyr og innbo i dette rommet. Skulle noen beboere ha eiendeler stående må dette fjernes umiddelbart.
Låsen til alle OL-rom vil bli skiftet i løpet av april og eiendeler blir kastet. 21.04.2015

Garantitid på badene
Minner om garantitiden på tilvalg hos den enkeltes beboers bad. Hver seksjonseier må selv holde rede på sin egen garantitid i forhold til de bestillingene hver enkelt seksjonseier gjorde med S-Bygg AS.
Se nærmere info under "Info fra A-Å" 21.04.2015

Nye avfallsbeoldere
Siste fase i dette arbeidet er blitt noe forsinket. De siste metallbeholderne monteres denne uken og deretter står kantstein og asfaltering for tur. Det vil enda ta noen uker før de kan tas i bruk. 21.04.2015

Sameiermøte onsdag 22. april
Holdes på Brannfjellskole i aulaen og starter kl. 18. 21.04.2015

Styret ønsker alle beboere en riktig god påske! 29.03.2015

Garanti i forbindelse med rehabiliteering våtrom
Vi minner om garantitiden som starter å gå ut denne våren. Den enkelte seksjonseier må selv passe på sin egen garantitid i forhold til de bestillingene hver enkelt seksjonseier gjorde med S-Bygg AS. Garantitiden er på 5 år fra seksjonseieren fikk overlevert sitt bad. For avtalen mellom Bratlikollen Boligsameie og S-Bygg AS utløper garantitiden på alle badene 31.08.2016.
29.03.2015

Tori dusjdører kan være feil montert
I forbindelse med våtroms-rehabiliteringen solgte S-bygg AS Tori dusjhjørnet til beboere.Det er i ettertid oppdaget at flere av disse dusjdørene er feil montert, med det resultat at enkelte dører har løsnet.

Er du usikker på om dusjdørene er riktig montert, ber styret deg ta kontakt med S-Bygg AS slik at du kan få rettet et krav til S-Bygg AS om utbedring/kontroll. Mer info: "Info fra A-Å" og under "Bad". 29.03.2015

Vaskeriets fremtid
Styret fremmer forslag til nedleggelse av vaskeriet på det kommende sameiermøtet i april. Styret er ansvarlig overfor seksjonseierne til å forvalte sameiets bygningsmasse og utearealer og ivareta sameiets økonomi. For å kunne gjøre dette på en forsvarlig måte kan ikke styret forsvare driften av vaskeriet med en årlig utgift på over 1 mill. kroner og samtidig være klar over hvilke utfordringer sameiet står overfor når det gjelder fremtidig vedlikehold og nyinvesteringer uten å gjøre noe. Sameiet vil trenge ytterligere kapital til disse formål. Mer info: se"Rundskriv" mars 2015. 27.03.2015

Nye avfallsstasjoner
Avfallsmengden i sameiet er økende og vi har hatt store utfordringer med avfall som flyter og uregelmentert kasting av søppel. Dette gjelder spesielt ved avfallsstajonene i Libakkfaret 2a og Libakkfaret 3a. I uke 13 starter Steinbakken entreprenør as arbeidene med å skifte disse avfallsstasjonene til et nedgravd system. Disse vil romme mer og vi vil få færre avfallsstasjoner i dette området. Nærmere info kommer på ytterdørene i dette området. 24.03.2015

Påskestengt i vaskeriet
Vaskeriet har siste åpningsdag fredag 27.mars og åpner igjen tirsdag 7.april. Siste frist for innlevering av tøy er mandag 23. mars. 19.03.2015

Tyveri av inngangsnøkler?
Styret er blitt informert om at flere av beboerne i sameiet har mistet eller blitt frastjålet nøklene sine den siste uken (uke 12). Styret oppfordrer beboerne til å sjekke sine rutiner for hvor de oppbevarer nøklene.
NB! Forsvinner nøkler med nøkkelbrikken til ytterdøren skal forretningsfører kontaktes umiddelbart, se rutiner under "Info fra A-Å" og under "Nøkler". 19.03.2015

Paraboler forsinket
Vi har støtt på utfordringer. Parabolene er store og må fraktes ned på utsiden av blokken. Dette er mer tidkrevende og demonteringen vil av den grunn ta noe lenger tid. Det vil si at ikke alle parabolene kan hentes på vaskeriet i dag 18.mars. Ta kontakt med styret på epost eller telefon i telefontiden tirsdag og torsdag mellom 18-20 for nærmere avtale om utlevering.

Container vakt
Styret trenger hjelp fra dere beboere til å holde utgiftene nede slik at kun reglementert avfall kastes i containerne. Har du mulighet til å holde vakt ved en av containerne som er i sameiet 13-15. april mellom kl 18-21? Har du lyst og mulighet er vi takknemlig for en epost med navn og adresse.

Paraoler fjernes fra takene
Demontering av parabolene gjøres onsdag 18. mars. Trenger vaktmesteren lenger tid fortsetter arbeidet torsdag 19. mars. Parabolene kan hentes i fyrhuset i Libakkfaret 5 onsdag 18. mars klokken 16- 17.15, ellers etter nærmere avtale med styret. Uavhentede paraboler vil oppbevares i 1 måned.

Forslag til sameiermøtet
Sameiermøtet holdes 22.april og siste frist for innlevering av forslag er 6. mars.

Nye regler ved parkering
Fra 1. mars gjelder nye regler i sameiet og biler som står parkert på sameiets p-plasser uten parkeringsbevis vil kunne bli gebyrlagt. Minner om at plasholder til å montere i frontruta kan hentes i vaskeriet.

Rens av radiatorvannet
Arbeidene med montering av filterstasjoner og elektroniske vannbehandlere starter i uke 9 og vil ta ca to uker.

Vi trenger nye styremedlemmer
Det er flere i styret som gir seg denne våren. Sameiet trenger engasjerte mennesker som brenner for Bratlikollen Boligsameies ve og vel. Meld din interesse til valgkomitéen innen 6. mars. Valgkomitéen kan nås på e-post af.hussain@gmail.com.

Parabolene fjernes fra takene
Det er ikke lenger tillatt å ha parabol på taket og disse vil nå demonteres av vaktmesteren i mars/april. Vi trenger å komme i kontakt med de som eier disse parabolene for å avtale overlevering. Ber beboerne som har parabol på taket om å returnere skjemaet som ligger under Parabol på "Info fra A-Å" innen 5. mars til styret.

Parkeringsbevis
Etter fristen for innlevering av parkeringskontrakter (14/2) vil parkeringsbevis bli sendt pr. post til alle som leier p-plass. Parkeringsbevis i frontruten blir påkrevd fra 1.mars. Plasholder til å montere i frontruta kan hentes i vaskeriet.

Sikring av parkeringsskilt
Vi har erfart at noen av disse skiltene står ustøtt. Har vært i dialog med Parkeringstjenesten som vil komme og sikre alle skiltene bedre. Til våren vil skiltene bli festet ned i bakken.

Snømåking

Bygårdsservice melder at de har fått problemer med freseren som skal måke inngangspartiene og at det kan ta noe tid utover ettermiddagen før disse blir måket.

Nøkler til radiatoren
Disse nøklene kan kjøpes i vaskeriet og enkelte jernvareforretninger.

Reparasjon pågår
Rørlegger arbeider med å utbedre lekkasjen og beboerne får trolig varme i løpet av torsdag. Når dere hører det surkler i radiatorene eller det begynner å bli varme i springen er det viktig at dere alle lufter radiatorene slik at hele fyringsanlegget fylles skikkelig med vann.

Prosedyre for Lufting:
Alle leiligheter skal ha en liten luftenøkkel. Ventilen til utlufting er montert på motsatt side av hjulet for varmejustering. Det er viktig at du ikke skrur ventilen mer enn 1/4 - 1/2 omdreining. Skrus ventilen for langt ut vil den løsne og vannet får fritt løp ut på gulvet!

Se nærmere info om lufting under "Info fra A-Å"

Vannlekkasje
Området er nå lokalisert, men rørleggeren har ikke funnet den direkte årsaken. Vi er informert om at arbeid og utbedringer er tidkrevende og at vi må belage oss på at dette kan ta 1-2 dager. Vi beklager ulempene dette medfører og håper på forståelse fra beboerne.

Reparasjon angående oppvarming og varmtvann
Feilene ved fyringsanlegget er reparert. Dessverre viste det seg da anlegget ble igangsatt at det er en vannlekasje i sameiet. Lekkasjen er ikke lokalisert, men fyringsanlegget fungerer nå for halve sameiet. Vaktmester og rørlegger arbeider utover kvelden for å finne vannlekkasjen og sette igang nødvendige tiltak.

Kalde radiatorer og kaldt vann
Vaktmesteren har gjort det han kan, men vi trenger en fagkyndig. Reparatør kommer litt utpå dagen.

Innbrudd i kjellerboder
Det har vært innbrudd i flere kjellerboder i Libakkfaret i nyttårshelgen. Styret er blitt informert om at enkelte lar yttetdøren stå ulåst og henstiller alle beboere til å sjekke at ytterdøren er LÅST!

Henting av juletrær tirsdag 6. januar
Dette er et glimrende tilbud til oss beboere fra Oslo kommune. Denne tjensten er gratis og dere slipper således å kjøre treet til Grønmo.

Renovasjonsetaten henter ditt gamle juletre på to steder i sameiet. Møt opp når bilen kommer og lever juletreet slik at det blir til førsteklasses kompost.

17.00 - 17.15: Libakkfaret 1 x Libakkveien 1

17.15 - 17.30: Libakkveien ved nedkjøringen til 21

Vi håper at flest mulig vil benytte seg av dette tilbudet og støtter opp om kildesorteringen.

Kalde radiatorer
Feilen rettes nå opp og radiatorene varmes opp

Julehelgen 2014
Styret takker beboerne for engasjement og innspill i året som har gått. Vi ser frem til et nytt år med gamle og nye saker å ta tak i og ikke minst samarbeid og fellesskap med beboerne. Ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Tori dusjdører
Kontrollen S-Bygg AS skal gjennomføre på disse dusjdørene er forsinket og dette arbeidet starter andre uken i januar. Alle beboere som har Tori dusjdører vil bli kontaktet og eventuelle feil eller mangler vil utbedres.

Parkeringsoblat
Det er blitt et problem at enkelte beboere tjuvparkerer på utleide parkeringsplasser og p-plasser som er ledige for utleie. Vi starter derfor i januar med obligatorisk oblat til bileiere som leier p-plass, slik at de som tjuv-parkerer blir gebyrlagt i fremtiden. Nærmere info til de som leier p-plass kommer.

Utskifting av inngangsdører
Styret har fått flere henvendelser fra beboere som ønsker å bytte dører. De gamle dørene har ingen brannisolering og utette rammer og brevsprekk bidrar til redusert brannsikkerhet. På bakgrunn av dette ser styret på muligheten av å innhente tilbud på inngangsdører til leilighetene, slik at prisen kan bli noe rimeligere for seksjonseierne når det bestilles et større antall.

Nabovarsel, Sandstuveien 54
Sameiet har fått nabovarsel om bygging av tre blokker i Libakkveien 9a og nedover mot Sandstuveien. Styret har sendt innsigelsesbrev, da dette vil medføre økt trafikk og kunne virke sjenerende for våre beboere.

Julegrantenning 2014
Bortimot 50 barn og ca. 25 voksne møtte til julegrantenningen. Vi gikk rundt juletreet og sang og det var mye glede og hygge å se. Etterpå var det pølser, varm gløgg og saft. Julenissen dukket opp i år også og det ble det satt pris på. Det var en fin kveldsstund og det var ekstra hyggelig å se noen av de eldre. Dette er en tradisjon som faller i smak og antall beboere øker for hvert år!

Rensing av radiatorvannet
Dette arbeidet vil bli en del forsinket og kommer trolig ikke i gang før til neste år. Nærmere info kommer.

Revidering av parkeringkontrakten
På bakgrunn av enkelte justeringer i parkeringskontrakten, bl.a. behovet for ytterligere opplysninger fra den som leier p-plass, må alle fylle ut en ny kontrakt.

Kontakt styret på epost styret@bratlikollen.no

Nye parkeringsskilt
For at beboere og besøkende lettere skal kunne følge de gjeldende parkeringsregler kommer noen nye skilt opp i området .

Vannrensing av radiatorvannet:
I løpet av årene er det kommet forurensninger i vannet og avleiringer i radiatorer og rør. Dette tærer på fyringsanlegget og kan medføre redusert varme og skader på radiatorer og annet materiell, noe vi allerede erfarer. Styret igangsetter av den grunn rensing av radiatorvannet. Nærmere info kommer.

Økning av felleskostnadene fra 1.1.2015
Oslo Kommune har varslet en økning av vann- og avløpsavgiften på 22 % og en økning av renovasjonsavgiften på 12,5 %. Dette utgjør en stor kostnad i et sameie i vår størrelses¬orden. Dette i tillegg til våre ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter medfører at styret ser seg nødt til å øke felleskostnadene med kr 90 for å ivareta sameiets økonomi.

S-bygg AS utbedrer feil og mangler
Styret har stadig mottatt informasjon fra beboere som ikke har nådd frem med sine reklamasjoner. For styret har dette vært en uholdbar situasjon og vi har i lengre tid reagert overfor S-bygg AS. Vi har hatt bistand fra OBOS Prosjekt og endelig viser S-bygg AS vilje til å løse denne situasjonen umiddelbart.

De vil nå kontrollere ALLE Tori dusjdører, utbedre feil samt utbedre innkommende reklamasjoner. Oppstart uke 46.

Er det noe du lurer på kan du ringe Einar Påsche i S-bygg AS, tlf. 92 41 74 04.

S-bygg AS vil også være tilgjengelig i vaskeriet noen kvelder for beboere som har spørsmål/reklamasjoner. Foreløpig er følgende datoer bestemt: 25.11 og 26.11. kl. 18-20.

NB! Ingen flytting av biler 12. og 13.november
Bygårdsservice AS har nå ryddetet skråningen.

Oppgradering av parkeringsplassene
Bygårdsservice AS starter arbeidet i uke 46/47. Nå i høst fjerner de sjenerende buskas, skifter ut ødelagte gjerdestolper, strammer kjettinger og justerer skiltetene. Enkelte steder vil også lengden på plassene justeres. Til våren vil de sprøyte ugress.

Den 12. og 13. november må alle som parkerer bak Libakkveien 6-8 og bak Libakkfaret 9 og 11 fjerne bilene sine. Nærmere info får du på beboermøtet.

Vi minner om beboermøte
For utlevering av nye nøkkelbrikker, utfylling av ny parkeringskontrakt, samt utfylling av kontaktinfo til utleier og leietakere.

NB! Er seksjonseier forhindret i å hente nøkkelbrikkene selv må den som møter fremvise fullmakt og legitimasjon fra eier av seksjonen, samt fremvise egen legitimasjon.

Datoer for beboermøte følger seksjonens adresse:

03.11 og 10.11.2014, kl. 16.00-21.00 for Sandstuveien 48-50 og Libakkfaret 1-8

05.11 og 10.11.2014, kl. 16.00-21.00 for Libakkfaret 9-11 og Libakkveien 1- 25

Utskifting av gjerdet vedSandstuveien 48a

I uke 44/45 rives det gamle stakittgjerdet og et nettinggjerde settes opp. Lillestrøm Gjerdeservice utfører dette arbeidet.

Nytt gjerde ved Libakkfaret 2a

I uke 44/45 monteres et nettinggjerde ved gavleveggen. Lillestrøm Gjerdeservice utfører også dette arbeidet.

Utbedring av avløpsrenne ved Libakkveien 10a

I uke 45/46 blir rennen utbedret av entreprenør Frank Johansen AS.

Reklamasjon på dusjdører

Det har vært flere reklamasjoner på dusjdører som har løsnet og styret har reagert overfor S-bygg. S-bygg har innsett at det er behov for utbedringer. S-bygg sender beboerene et skriv om dette i slutten av oktober og selve arbeidet med dusjdørene vil gjennomføres i november.

Nytt lås- og nøkkelsystem

I løpet av november går vi over fra nøkler til nøkkelbrikker i blokkenes ytterdører. Aker Lås og Nøkkel er i gang med monteringen. Når alle brikke- leserne er montert utleveres nøkkelbrikkene ved personlig fremmøte på vaskeriet hvor styret arrangerer et beboermøte, se datoer under «Beboermøte».

Utdeling av nøkkelbrikker skjer ved seksjonseiers personlig fremmøte eller ved medbrakt gyldig fullmakt med legitimasjon. Seksjonseier må også medbringe gyldig legitimasjon.

Er du forhindret fra å komme en av de oppsatte datoene må styret kontaktes innen 21.10.2014 pr. e-post eller brev i postkassen ved vaskeriet. Det er den enkelte seksjonseiers ansvar å ha hentet nøkkelbrikkene senest 10.11.2014. Etter denne dato starter arbeidet med å skifte låssylindere i ytterdørene og de gamle nøklene vil dermed ikke fungere.

Alle seksjoner vil tildeles tre nøkkelbrikker gratis. Nøkkelbrikker utover dette må bestilles innen 21.10.2014 ved å sende en e-post til styret@bratlikollen.no eller ved brev i styrets postkasse ved vaskeriet. Skriv tydelig navn, adresse og seksjonsnummer. Ekstra nøkkelbrikker koster 250,- pr. stk.

Beboermøte

I høst har vi flere viktige og nødvendige tiltak som krever at vi kommer i kontakt med enhver eier. Dette gjelder utdeling av nøkkelbrikker til blokkenes ytterdører, skrive ny parkerings-kontrakt for de som leier parkeringsplass, samt utfylling av et skjema for de som leier ut leilighet. Vi vil derfor avholde beboermøte i lokalene til vaskeriet.

Datoer for beboermøte følger seksjonens adresse:

03.11 og 10.11.2014, kl. 16.00-21.00 for Sandstuveien 48-50 og Libakkfaret 1-8

05.11 og 10.11.2014, kl. 16.00-21.00 for Libakkfaret 9-11 og Libakkveien 1- 25

Innbrudd

Høstmørket gir gode arbeidsvilkår for innbruddstyver. Det har denne høsten allerede vært rapportert flere bodinnbrudd på Lambertseter, og hos oss på Brattlikollen. Vi anmoder alle om å være ekstra oppmerksomme på mistenkelig aktivitet, og samtidig påse at dører i oppganger og kjellerboder holdes låst til enhver tid.

Dørselgere

I høst har flere beboere opplevd aggressive og påtrengende dørselgere. Styret presiserer at vi ikke inngår avtaler med firmaer som selger ved dørene, og oppfordrer beboerne til ikke å slippe dørselgere inn i blokken!

Barnas dag

Aktivitetsdagen for barna ble en suksess. Det var natursti, ballkast på boks, sekkeløp, potetløp og hammer og spiker, og ca. 40 barn og 15-20 voksne møtte frem. Til slutt var det utdeling av diplomer og utendørs kakesalg. Styret og beboere hadde bakt kaker til arrangementet.

Brikker erstatter nøkler

I september starter arbeidet med å gå over til brikker i stedet for nøkler til ytterdøren nede i oppgangen. Første steg er å innstalere selve systemet, deretter deles brikkene ut til beboerne. Siste steg er å skifte låssylinder og aktivere alle brikkene. Nærmere informasjon kommer.

Barnas Dag på Bratlikollen!

Søndag 31. august klokken 14 arrangerer styret barnas dag i sameiet. Det vil være aktiviteter for store og små barn, og etterpå blir det kakesalg utenfor vaskeriet. Dette er en dag for lek,latter og mulighet til å bli bedre kjent med barna og naboene i sameiet.

Håper vi ses!

NB! Vi trenger flere hjelpere til å gjennomføre arrangementet og de som har lyst og mulighet kan ta kontakt med styret.

Aktivitetene gjør seg best i ok vær, pøsregner det vil det bli utsatt.

Brannslukningsutstyr

Har du glemt å hente ditt brannslukningsapparat og/eller røykvarsler? Fristen for henting gikk ut 3. juli og vi setter pris på om du kan hente utstyret du bestilte.

Graving

I uke 33 starter Tessta Connect AS med gravingen for å legge ned fiberkabel for Canal Digital. Arbeidene vil ta 1-2 uker.

Traséen følger plenene bak Sandstuveien 48-50 og Libakkfaret 2-4 og videre på de private parkeringsplassene foran Libakkfaret 3a–5b og videre til Libakkfaret 5b.

Dessverre medfører gravingen at private parkeringsplasser blir berørt av arbeidet. Grusplassen foran Libakkfaret 4 vil bli benyttet som midlertidig parkeringsplass for de berørte.

Parkeringsansvarlig tar nærmere kontakt/gir beskjed. Han kan treffes på tlf. 91 62 25 63.

Vanning

Minner beboerne på å vanne blomster og busker for å ivareta grøntarealet ved inngangspartiene i sommerperioden. Er det noen som mangler nøkkel til utekranen, kan den kjøpes for 50,- på vaskeriet.

Brannslukningsutstyr

De som bestilte brannslukningsapparat og røykvarsler i fjor bes om å hente utstyret innen 3. juli. De som bestilte etter oktober i fjor vil få nærmere beskjed når de kan hente sitt utstyr.

Sommerstenging i vaskeriet

Vaskeriet er åpent fra kl. 07.00-15.00 mandag til torsdag og stengt fredager til og med 15. august. Siste innlevering av tøy før ferien er 26. juni. I ferien er vaskeriet stengt 7. juli - 1. august.

Dugnaden 2014

Tusen takk til store og små som stilte opp på dugnaden!

Vi var mellom 60 og 70 beboere som deltok og nyttig og effektfullt arbeid ble utført i disse kveldstimene.

Flere beboere hadde sendt inn forslag til områder hvor de ønsket hjelp til å rydde og ordne og det ble ryddet, rakt, hugget, klippet, båret kvist, gravd og plukket stein. Beboerne viste en enorm innsats og vilje til å bidra og resultatet er et renere, ryddigere og oppgradert område! Etter dugnaden var det pølser, kaffe, kaker og en prat ved vaskeriet. En stor takk til dere som bakte kake:-)

Dugnad

Sameiet arrangerer dugnad 13. mai , kl. 17.00. . Oppmøte ved vaskeriet, hvor det utdeles redskaper og søppelposer. Hovedfokus vil være uteområdene, både ved inngangspartier og fellesområdene. Vi tar værforbehold.

Styret serverer pølser, saft og kaffe og er det noen av dere som har lyst til å bake en kake setter vi stor pris på det!

I fjor satte vi opp en liste over hva og hvor vi ønsket å rydde, pleie og forskjønne. Dette var veldig vellykket og vi vil gjøre det samme i år. Hvor ønsker dere å gjøre en innsats? Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra dere med ønsker og tips til arbeidsområder. Fint om dere sender ønskene på e-post eller legger et skriv i postkassen til styret ved siden av inngangsdøren til vaskeriet.

Containere

5-7. mai setter vi ut containere over hele området samtidig. Minner om at det kun er søppel og skrot som kan kastes i containeren.

Elektrisk avfall må hver enkelt kaste ved avfallsdeponiet til de forskjellige butikker som selger elektriske artikler. Nærmeste sted for oss er Euronics, Cecilie Thoresensvei 3 på Karslrud, mellom Rema og Elixia.

Spesialavfall henter kommunen en dag på våren og høsten ved Libakkfaret/Libakkveien og ved nedkjørslen til Libakkveien 21a. Nærmere informasjon om dag og tidspunkt legger kommunen i postkassen en uke i forveien.

Sameiermøtet 2014

Sameiermøtet ble avholdt 24.april og 37 beboere var tilstede. Det var kun et forslag i år, nye vedtekter og disse ble vedtatt. Vedtektene kan du lese ved å gå til menylinjen på første side. Styreleder Gunstein Strandberg og styremedlem Cathrine Bye, samt tre varamedlemmer gikk ut av styret, vi takker for innsatsen! Styrets sammensetning i år: Styreleder Brit Magnell, Thomas Kjerland, Hans Petter Paulsen, Benedikte Mæland (ny) og Lars Kristiansen (ny). Varamedlemmer er Gunstein Strandberg, Christian Grande og Aashild Ødegaard.

Etter sameiermøtet var det åpent for spørsmål og prat med styret.

Styrets telefontid

Styret har fått ny telefontid, tirsdag og torsdag fra kl. 18-20. Styret kan også nåes pr. e-post eller brev. Send til: styret@bratlikollen.no og Bratlikollen Boligsameie Libakkfaret 5a, 1184 Oslo eller legg brevet i styrets postkasse ved inngangen til vaskeriet.

Sameiermøte 24. april 2014

Styret ønsker alle beboere og eiere velkommen til sameiermøtet som holdes på Brannfjell skole i aulaen fra kl.18, dørene åpnes 17.30.

Ny åpningstid

Fra mandag 17. mars åpner vaskeriet kl. 07.00 alle dager.

NB! Nytt telefonnummer til vaktmesterens vakttelefon

Fra i ettermiddag 28.02 2014 overtar Bygårdservice AS vakttelefonen. Det nye nummeret er: 905 20 631 og tast deretter 1 for å bli viderekoblet til vakttelefonen. E-postadressen er som tidligere vaktmester@bratlikollen .no

For ytterligere informasjon se "Vaktmester"

Parkering ved Sandsuveien 48-50

Angående parkeingsplassene langs gjerdet ved t-banen er saken fortsatt uavklart. Styret jobber aktivt med saken og er i dialog med Sporveien. Vi har ikke lykkes med å få en avklaring.

Nytt vaktmesterfirma

Vi avslutter avtalen med Ajour Eiendomsdrift AS 28. februar og sier takk for samarbeidet. Vårt nye vaktmesterfirma er Bygårdsservice AS. De vil drifte vaktmestertjeneste, sommertilsyn og snømåking. Vi ønsker dem velkommen fra 1. mars.

Styremedlemmer 2014/2015

I år er det flere representanter som står på valg: Styreleder, 2 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Valgkomiteen vil av den grunn komme i kontakt med beboere som kunne tenke seg å sitte i styret.

Liker du å samarbeide, har du lyst til å bidra og gjøre en innsats i sameiet eller har du kanskje et ønske om å påvirke arbeid og beslutninger? Da oppfordrer vi deg til å stille til valg! Ta kontakt med Hans Petter Paulsen på tlf: 91 62 25 63, innen 23. mars.

Sameiermøte 24. april 2014

Forslag som seksjonseiere ønsker behandlet av sameiermøtet må være styret i hende senest 28. februar. Forslaget sendes på e-post til styret@bratlikollen.no eller pr post til Styret v/ Brit Magnell Libakkfaret 1B, 1184 Oslo

NB! Det er viktig at det går klart frem at saken ønskes behandlet av sameiermøtet og at forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak.

Brannsikkerhetsutstyr

Det er noe forsinkelse i prosessen med dette arbeidet. Utlevering av brannslukningsapparat og røykvarsler vil skje i februar/ mars 2014. For de som har ønsket montering av røykvarsler i leiligheten vil dette arbeidet starte i mars 2014.

Snømåking til bilplass

Det har kommet endel snø i det siste og dette medfører at snøen må fjernes før det går an å parkere på sameiets p-plasser eller langs gaten. Vi har fått forespørsel om å oppfordre alle som kjører bil og parkerer langs veien om å ta del i snømåkingen.

Vil samtidig informere om at sameiet har ledige p-plasser

Dørselgere

Sameiet får jevnlig besøk av dørselgere som vil inn i oppgangen for å selge sine produkter direkte på dørene. Vi har fått tilbakemeldinger fra enkelte beboere at de kjenner seg utrygge når uvedkomne går rundt i gangene og ringer på. Vi oppfordrer derfor alle til ikke å slippe selgere inn i oppgangen og heller be vedkomne legge info/reklameskriv i beboernes postkasser.

Henting av juletrær tirsdag 7. januar

Dette er et glimrende tilbud til oss beboere fra Oslo kommune. Denne tjensten er helt gratis og dere slipper således å kjøre treet til Grønmo.

Renovasjonsetaten henter ditt gamle juletre på to samlingsplasser i sameiet. Møt opp når bilen kommer og lever juletreet slik at det blir til førsteklasses kompost.

Husk å fjerne all julepynt!

17.00 - 17.15: Libakkfaret 1 x Libakkveien 1

17.15 - 17.30: Libakkveien ved nedkjøringen til 21

Vi håper at flest mulig vil benytte seg av dette tilbudet og støtter opp om kildesorteringen. I fjor var det kun noen få som leverte sine trær, så informer gjerne dine naboer.

God jul!

Styret takker alle beboerne for tilbakemeldinger og engasjement i året som er gått.

Det har igjen vært et år med stor byggeaktivitet med drenering og oppgradering av inngangspartier, samt fornyelse av t-banestasjonen. Arbeidene tok lengre tid enn forventet pga. vinterens tæle og værforhold og mange beboere ventet lenge på sitt nye inngangsparti og grønne plener. Utover høsten ble de siste spadetakene tatt og mange av beboerne har gitt positive tilbakemeldinger.

Lekeplassen fikk i løpet av sommeren nye og forbedrede apparater og gjerdet kom etterhvert på plass.

Nå ser vi frem til et nytt år med nye muligheter til å forbedre og forskjønne sameiet og håper på hjelp fra liten og stor, ung og gammel til å passe på uteområdet.

Styret ønsker alle beboere en riktig god jul og et godt nytt år!

Renovasjonsetaten

I desember gikk Renovasjonsetaten på besøk til alle beboerne for å motivere til økt kildesortering og informere om avfallshåndteringen. De delte ut en sorteringsguide og beholder til matavfall, grønn pose.

De som ikke var hjemme kan henvende seg i vaskeriet for å få en sorteringsguide og avfallsbeholder.

Økning av fellesutgiftene fra 1. januar 2014

Fellesutgiftene vil øke med 200,- pr. mnd. og fra 1. januar 2014 vil den være 3650,- pr. mnd. Denne økningen gjøres for å styrke sameiets økonomi og møte vedlikehold sameiet har i 2014 og årene fremover.

Julegrantenning 2013

50 små og store møtte til julegrantenningen. Vi gikk rundt juletreet og sang av full hals og hoppet like høyt som nissen på låven. Etterpå var det pølser og varm gløgg og saft. Julenissen dukket opp i år også og det var hyggelig å se at det var mange som tok bilder av barna sine med nissen. Det var en fin kveldsstund og det var ekstra hyggelig å se noen av de eldre. Julrgrantenningen er for alle som bor i Bratlikollen boligsameie, liten og stor, ungdom og eldre.

Teknisk feil i avtalegirotjenesten

Informasjon fra Obos: Det har dessverre oppstått en feil i avtalegirotjenesten. Derfor opplever enkelte at det er oppført feil navn på betalingsmottaker. Feilen gjelder avtalegiroer for betaling av felleskostnader.

Feilretting pågår, og feilen vil bli rettet før forfall.

Vi ber alle som oppdager feil i sine avtalegiroer om ikke å endre eller slette avtalen, men la den stå urørt i nettbanken.

Feilen rettes automatisk uten at du som betaler behøver å foreta deg noe.

http://www.obos.no/bank-og-forsikring

Parkeringsplasser ved Sandstuveien 48-50

Dessverre fikk vi ikke ferdigstillt disse plassene i løpet av november, da vi fortsatt venter på svar fra Sporveien om hvor tett på inn/utgang vi kan ha parkeringsplassene

Vaskeriets julelukking

Vaskeriet er stengt i perioden 21.desember - 01. januar

Siste innlevering av tøy er fredag 13. desember

Julegrantenning 2. desember

Vi inviterer små og store, unge og eldre til en førjulssstund med tenning av julegranen og en hyggelig prat. Det blir enkel servering og nissen kommer på besøk i år også!

Julegranen tennes kl.18. og vi møtes ved vaskeriet

Radiatorene er i funksjon

Vi får mange spørsmål om radiatorene er satt på, da enkelte kjenner lite varme. Radiatorene er termostatstyrt og det vil si at de på en relativ varm dag har mindre styrke enn på en kald dag. I tillegg senkes temperaturen noe om natten, dette er ren energisparing.

Det er viktig at du følger prosedyren for vedlikehold med lufting av radiatoren. Minner om at du ikke må skru lufteventilen mer enn 1/4 - 1/2 omdreining, for skrus ventilen ytterligere opp og løsner vil vannet få fritt løp ut på gulvet!

Se ytterligere informasjon på 'Info fra A - Å'

Reklamasjon av våtrom og vannlekkasje

På grunn av garantitiden skal reklamasjoner og all henvendelse angående bad og rør/koblinger på kjøkken rettes til S-bygg. Dette gjelder også ved vannlekkasje som er en reklamasjonssak

S-bygg har fått nytt telefonnummer og ny e-postadresse

Kontakperson ved reklamasjon : Sigmund Komperud

932 85 396 og e-post: sigmund@s-bygg.no

Grunnet sykdom er han ikke å nå før mandag 28.10.2013. I hans fravær vil Pål Henriksen, 97 747 101 og e-post: pal.henriksen@s-bygg.no, ivareta deres henvendelse

Kontakperson ved vannlekkasje: Rørlegger Espen Solvoll: 954 63 610.

Grunnet utvikling av Service & Garanti avdelingen til S-bygg, vil det komme endringer relatert til sistnevnte. Disse endringer vil bli varslet

Rutiner ved strømbrudd og vannlekkasje

Oppstår det strømbrudd eller vannlekkasje andre steder enn bad/kjøkken skal vaktmestertjenesten ved Ajoureiendomsdrift kontaktes på vakttelefon 932 71 707

Trerekke i Libakkfaret

Det er nå plantet trær langs Libakkfaret 1-4, som erstatning for rekken av bjørketrær som vi måtte fjerne. De 7 Hjertetrærne er fortsatt unge og skjøre og styret håper små og store vil passe godt på dem.

Arbeidene ved t-banen

Skadene som ble påført våre områder er stort sett reparert. I den forbindelse er det nylig plantet 3 Søyleosper utenfor Sandstuveien 50b. For at trærne skulle få ekstra jordsmonn, ble en kunstig jordvoll bygd opp.

Parkeringsplassene tilbake stilles i oktober/november. Parkeringsansvarlig vil ta kontakt med de berørte bileierne når parkeringsplassene kan taes i bruk.

Privat lagring i kjellerganger og fellesrom

Dette har blitt en utfordring, da private gjendstander og skrot hindrer fremkomlighet og kan også være brannfarlig. Eiere av slikt rot som kan identifiseres vil få tilsendt faktura når bortkjøring er utført. Vi henstiller alle som har lagret saker utenom sin kjellerbod om å fjerne dette umiddelbart.

Vi minner om at det kun skal stå sykler, skiutstyr og barnevogner i sykkelboden.

Vedlikehold av ytterdører og låser

Styret vurderer å skifte låser og ytterdører på grunn av mye slitasje og vedlikehold

Brannsikring

Montering i leilighetene av røykvarslere og utlevering av brannslukningsapparat vil skje i januar 2014. Er det noen som ikke har fått bestillt brannsikringsutstyr, finner du bestillingskjema på hjemmesiden og på vaskeriet

Innbrudd i kjellerboder

Det har vært en del innbrudd i kjellerne den siste tiden og styret oppfordrer alle om å holde ytter- og kjellerdører låst. Når det kommer dørselgere du ikke har til hensikt å følge opp selv, ønsker vi ikke at du slipper dem inn

Parkeringsplassene ved lekeplassen

Nå er parkeringsnummerskilt montert på gjerdet og parkeringsansvarlig vil ta kontakt med de som leier parkeringsplass her

Arbeidene ved t-banen

Videre arbeider er utsatt til uke 37. Asfalteringen foran inngagspartiene til Libakkfaret 2a og 2b vil foregå onsdag 11. september mellom kl 07-17

Biler på disse parkeringsplassene må fjernes i dette tidsrommet

Reparasjon i vårt området ved t-banen

Disse arbeidene starter mandag 2. september og vil vare 1 - 2 uker. Arbeidene består av reparasjon av skader som ble påført sameiets område i forbindelse med oppgradering av t-banenestasjonen. Dette er bl. a. graving og asfaltering av veistubb ved Libakkfaret 2a- 2b og Sandstuveien 48- 50.

Dette medfører at bilene som har parkeringsplass utenfor Libakkfaret 2a og 2b må parkere et annet sted

Er noe uklart ta kontakt med styrets parkeringsansvarlig Hans Petter Paulsen, styret@bratlikollen.no

Gjerde til lekeplassen

Nå kommer det nytt gjerde til lekeplassen. Arbeidene starter mandag 2. september 2013.

De som har parkeringsplass i dette området må av den grunn parkere et annet sted mens arbeidene pågår

Er noe uklart ta kontakt med styrets parkeringsansvarlig Hans Petter Paulsen, styret@bratlikollen.no

Gunstige priser på balkonginnglassing

Vi har fått et tilbud fra Lumon Norge AS i forbindelse med at de nå innnglasser flere balkonger i sameiet. Innglassingen kan du se i Libakkfaret 10a og 10b

Prisene under gjelder til 31. mars 2014.

1-3 etg (innglassing fra rekkverk til balkongtak) 39.900,-

4 etg (innglassing + tak) 69.900,-.

Se ytterligere "Info fra A-Å" under balkonger

God sommer!

Styret takker alle beboerne for tilbakemeldinger og engasjement i halvåret som er gått. Vi er et relativt stort boligsameie med 308 leiligheter og deres informasjon, spørsmål og ønsker er viktig for oss i styret

Vi har de siste årene hatt stor byggeaktivitet, det siste halvåret med t-banefornyelse, drenering og oppgradering av inngangspartier. Vi har full forståelse for at en del beboere begynner å bli slitne og venter svært på fornyede uteareal og ro fra anleggsmaskiner og arbeidere.

T-banen begynner å gå 8. juli, men en del overflatearbeider på vårt område gjenstår og disse blir startet på i august. Arbeidene med oppgradering av inngangspartiene fortsetter i august, muligens ut i september

Jordrotter

Vi har i flere år hatt avtale med Rentokil for å holde rottebestanden i sjakk. Rentokil sjekker jevnlig boksene som er satt ut. De forteller at de fleste rottene vi kan se i området er jordrotter. Disse er plantetere og får i seg mye vitamin K1 og vil derfor ikke dø av rottegift som har K1 som motgift

Økning av fellesutgiftene

Som det fremgikk av innkallingen til årsmøtet økes fellesutgiftene fra 1. juli. 2013

Husleien øker med 238,- og parkeringleien med 75,-. Fellesutgiftene med parkering blir 3850,- og uten parkering 3700,-

Sommerlukking i vaskeriet

Vaskeriet er stengt i perioden 8. juli - 2. august

Frem til 31. august er vaskeriet stengt på fredager

.

Siste innlevering av tøy før sommeren er torsdag 27. juni

Drenering

Vinterens tæle har vært en utfordring i år og arbeidene er av den grunn svært forsinket. Hull og grøfter skal nå være etterfyllt (28. mai). I Libakkfaret 8-10 gjenstår graving foran blokka. Dette arbeidet taes i forbindelse med oppgradering av inngangspartiene

Overflatearbeid med jord, plen og oppgradering av inngangspartiene er neste fase. Dette arbeidet startet i Sandstuveien 48-50 i dag 29. mai. Arbeidene vil gå fortløpende til Libakkfaret 5-7, 9-11, 8-10 og avsluttes i Libakkveien 21-25. Arbeidene blir ikke ferdigstillt til ferien og av den grunn vil forsiden av blokkene prioriteres

Sommerlukking i vaskeriet

10. mai - 30. august er vaskeriet stengt på fredager. Ellers har vaskeriet stengt i perioden 8. juli - 2. august

Postkasse

Styret får egen postkasse, som er for dere beboere. Her kan dere komme med tilbakemeldinger, ønsker, ris og ros. Samtidig får vaktmesteren ny postkasse, som flyttes til samme sted. Postkassene settes opp i løpet av 1.mai-uka

Postkassen plasseres ved siden av inngangsdøren til vaskeriet

Dugnad

For tredje året på rad arrangerer vi dugnad. Datoen er 14.mai , klokken 17.00 Hovedfokus vil være uteområdene, både ved inngangspartier og fellesområdene. Oppmøte ved vaskeriet, hvor det utdeles redskaper og søppelposer. Vi tar værforbehold

Styret serverer pølser, saft og kaffe

I år gjør vi et forsøk med å sette opp en liste over hva og hvor vi ønsker å rydde, pleie og forskjønne og da vil vi gjerne ha tilbakemeldinger om ønsker og tips fra dere:-) Fint om dere sender ønskene på e-post eller legger et notat i postkassen til styret ved siden av inngangsdøren til vaskeriet (postkassen kommer i løpet av 1. mai-uka)

Containere

I år vil vi ikke ha containere i sameiet, da vi ønsker å spare de 80.000,- kronene dette vil koste. Vi har hatt og har flere store prosjekter og ønsker å prioritere annerledes

Sameiermøte 2013

Sameiermøtet ble avholdt 11.april og 54 beboere var tilstede. Det var kun et forslaget i år, som kom fra styret og gjaldt justeringer i husordensreglene. Dette ble vedtatt. Styreleder, to styremedlemmer, varamedlemmer og valgkommiteen ble gjenvalgt. Styret takker for tillitten!

Reviderte Husordeneregler legges ut i løpet av april

Lekeplass

Iløpet av 2 - 4 uker (alt etter når tælen går) vil Implenia i standsette lekeplassen med ny bark, samt solid og ikke minst godkjent sklie og huskestativ. Sandkassen vil vi beholde

Arbeider på Bratlikollen T-banestasjonen

Prosjektet "Lambertseterbanen fase 3 og 4" innebærer full rehabilitering av banestrekningen fra Bratlikollen til Bergkrystallen. Arbeidene innbefatter også total rehabilitering av bl.a. Brattlikollen stasjon og sluttføring av betongrehabilitering av Sandstuveien bru

Disse arbeidene er i fase 3 og utføres i perioden 8. april - 23. juni

Når fase 3 er gjennomført vil det å få banen i drift prioriteres. Det vil si at noe overflatebehandling og rydding kan gjenstå

Fase 4 vil ikke berøre våre områder og omgivelser

Støy: Det blir benyttet gravemaskiner, dumpere, lastebiler, i tillegg til ren arbeidsstøy som borring etc.

Arbeidene foregår man - fre 06.00 - 22.00 og lør 07.00 - 17.00

Nytt gjerde og ny inngang: Etter mange års utilfredsstillende gjerde med huller etc settes det opp et nytt og solid gjerde. Det lages også to nye innganger, den ene med rampe for rullende fremkomstmidler

For ytterligere informasjon se www.ktpas.no

Fjerning av bjørketrær mandag 8. april

Vi er blitt anbefalt å fjerne bjørketrærne langs Libakkfaret 2-4 og 1-3, da flere av disse er i dårlig forfatning og er en fare for sikkerheten

Alle bilene på private parkeringsplasser må fjernes mellom kl 08.00 - 16.00

Dette gjelder p-plassene fra Libakkfaret 1a - 3b, bort til lyktestolpe

Nye trær blir plantet i løpet av sommeren

Sameiermøte 2013

Holdes på Brannfjell skole i aulaen 11. april, klokken 18. Dørene er åpne fra 17.30

Oppfordrer alle til å fylle ut registreringsblanketten på side 3 i "sameiermøtet 2013- folderen", som dere alle har fått i posten.

På folderens bakside står det et nummer ovenfor navn og adresse. De tre siste sifrene er eierens seksjonsnummer/leilighetsnummer. Skriv dette inn på registreringsblanketten

Drenering

Arbeidene med selve gravingen rundt blokkene regnes å være ferdig i løpet av april. Dessverre har vinterens tæle vært en utfordring i år og arbeidene er av den grunn forsinket

I utgangspunktet skulle alt arbeidet vært ferdig til 17.mai, dette vil de nå ikke rekke. Alle hull og grøfter vil fylles, mens en del overflatearbeid vil gjenstå

Styret beklager dette og håper på forståelse fra beboerne

Balkonginnglassing pga utestøy

Statens vegvesen har tilbudt 10 beboere i Libakkfaret 10a og 10b balkonginnglassing pga utestøy

Baderom og rør

På bakgrunn av skriftlige tilbakemeldinger fra beboerne, vil S-bygg gjennomføre utbedringer i uke 11 og 12. Styret beklager på vegne av S-bygg at vi ikke har kommet i gang med disse arbeidene som avtalt

De beboerne det gjelder vil onsdag 6.mars få en lapp på døren, med dato og et klokkeslett, for når utbedringene gjennomføres hos dem

Det er viktig at arbeiderne får tilgang til leiligheten på det oppgitte tidspunktet. Har du ikke mulighet til å være tilstede, er det nødvendig at du gir nøklen til en annen, som kan slippe arbeiderne inn

Det kan forekomme noe bøss og støv og S-bygg vil feie opp etter seg, men ikke vaske

Har det oppstått feil eller mangler etter din skriftelige tilbakemelding, kan dette sendes til kontaktpersonen hos S-bygg innen 8. mars

Kontaktperson hos S-bygg

Jan Rune Kjus, telefon 450 25 503 og E-postadresse: jan@s-bygg.no

Sameiermøte 2013

Holdes på Brannfjell skole i aulaen 11. april, klokken 18. Dørene er åpne fra 17.30

Forslag som seksjonseiere ønskes behandlet, må være styret i hende innen

1. mars.

Eventuelle forslag kan sendes til www.stryet@online.no eller pr post til

Styret v/Brit Magnell, Libakkfaret 1b, 1184 Oslo

Maling av trappeoppgangene

Beklagligvis holder ikke gulvmalingen. Den nye malingen går av i små biter på gulv og trapper i mange av oppgangene.

Styret har derfor reklamert på arbeidet til Askautrud AS, samt engasjert Obos Prosjekt for profesjonell hjelp

Baderom og rør

På bakgrunn av skriftlig tilbakemeldinger fra beboerne vil S-bygg gjennomføre utbedringer i uke 9 og 10

Juletrehenting

Renovasjonsetaten kommer til Bratlikollen tirsdag 8.01.2013 og henter private juletrær. Det blir to møtesteder hvor beboere kan komme med juletreet og kaste det på lastebilen

Kl. 17-17.15: Libakkveien 1 x Libakkfaret

Kl. 17.15.17.30: Libakkveien v/nedkjøring til 21-25

Styret oppfordrer beboerne til å hjeøpe hverandre med å frakte trær bort til møtestedet og til å kaste trærne opp på bilen for dem som ikke er i stand til dette selv

Drenering

Dreneringsarbeidet starter i Libakkfaret 5-7, mandag 7. januar. Entreprenør er Frank E. Johansen AS. Kontaktperson er Thor Sperstad, 901 37 501

Juletrefesten 2012

60 beboerne trosset 12 kuldegrader og holke og startet kvelden med julegrantenning og sang. Etterpå var det pølser og varm gløgg og saft. Bratlikollen fikk besøk av en flott nisse, som hadde med seg godteposer til barna. Det ble en hyggelig stund og mange ga utrykk for å gjøre dette til en tradisjon

Juletrefest

Mandag 3.12. 2012 er det juletrefest og julegranen tennes kl. 18, på plenen mellom vaskeriet og t-banen

Vi satser på sang rundt juletreet og selvfølgelig kommer nissen!

Det vil bli en enkel bevertning og varm drikke

1- årsbefraing

De skriftlige svarene styret fikk inn til 1-årsbefaringen er videresendt til S-bygg. Vi har ikke fått noen dato for oppstart av befaringen

På grunn av uforutsette forhold er det blitt en forsinkelse, vi beklager dette

Lekeplassen

Lekeplassen er fjernet da det viste seg at disse apparatene med fundament ikke er godkjent for vår type lekeplass

Parkeringsselskap

Parkeringstjenesten AS er engasjert til å håndheve parkeringen i sameiet. Det er generelt parkeringsforbud på alle private kjøreveier, samt stikkveier, inngangsparti/oppkjørsel og snuplasser. Unntak fremgår av skiltingen

Vi minner om at dette er en sak sameierne vedtok på sameiermøtet 2010

Drenering:

Drenering av de resterende blokkene fortsetter nå i høst, med oppstart i løpet av uke 46. Dette arbeidet skal etter planen ferdigstilles i løpet av våren/forsommeren. Arbeidene starter i Sandsuveien 48-50, følger Libakkfaret etter stigende nummer og ender i Libakkveien 25

Ønsker beboere å beholde noen planter, må plantene merkes med en synlig lapp innen 10 november. Gartnerne vil plante dem på et egnet sted for så å replante til våren

Nå er det varme i radiatorene

Meld fra til vaktmesteren om du ikke har varme

Husk å lufte radiatorene

Remaling av gulv og trappetrinn vil foregå 21. og 22.11. 2012

Dette gjelder Libakkfaret 1a, Libakkfaret 2a, Libakkfaret 10b, Libakkveien 1b og Libakkveien 25a

Arbeid og tørketid vil være fra kl 21.00-08.00 i to påfølgende kvelder/netter

I dette tidsrommet kan ingen gå ut eller komme inn

Vi oppfordrer alle om å være fleksible og ansvarsbevisste de to kveldene/nettene maling og tørking pågår. Er det noe dere lurer på, ring styretelefonen

I de oppganger hvor eventuelt en beboer ikke overholder gjeldende regler og instrukser og "synderens" bosted er lett å adressere, vil eier av leiligheten bli erstatningspliktig

Matter, sykler, barnevogner etc kan ikke settes ut i nymalt gang før det er gått 8 dager

Drenering

Arbeidene er noe forsinket. Det som nå gjenstår i denne omgang er kantstein, gress og planting

Maling av flate på trappetrinn

Askautrud starter med denne malingen tirsdag 29.mai. Varsel om når det starter hos deg, kommer en uke i forveien, på alles inngangsdører, samt blokkens ytterdør. Alle må fjerne matter, sykler, barnevogner etc. Det vil si at trappeoppgangen, samt gangen utenfor kjellerdøren skal være tom! Arbeidene starter i Libakkveien 1. Aftenposten er informert og avisen vil bli lagt utenfor ytterdøren disse to morgenene

Arbeid og tørketid vil være fra kl 21.00-08.00 i to påfølgende kvelder/netter.

I dette tidsrommet kan ingen gå ut eller komme inn.

Forslag til økning av husleien

På årets sameiermøte ble forslaget nedstemt med 27 mot 23 stemmer og ikke vedtatt

Sameiermøte 2012

12.april klokken 18.00 på Brannfjell skole i aulaen. Dørene åpnes 17.15

Minner om at forslag som ønskes behandlet på sameiermøtet må være styreleder i hende senest 24. februar. Forslaget sendes til: Styreleder Siw Monica Bekken, Libakkveien 1b, 1184 Oslo

Valg: leder, 3 styremedlemmer, 3 varamedlemmer og 3 medlemmer til valgkomite

Dugnad

3.mai holdes felles dugnad, med hovedfokus på uteområdene. I fjor var dette en suksess og oppmøtet var veldig bra. Vi tar værforbehold. Oppmøte ved vaskeriet, hvor det utdeles redskaper. Servering er is, saft og kaffe

Containere

10.april til ca 11.mai settes det ut containere foran blokkene. Oppslag om tidspunkt blir hengt opp i hver oppgang i forkant

Parkeringsselskap

Styret er i sluttforhandlinger med parkeringsselskapet AS Parkering. Dette er et selvstendig selskap som har avtale med Europark når det gjelder klagebehandling. Arealer som blir kontrollert er boligsameiets utearealer og stikkveier. Sameiets oppmerkede parkeringsplasser vil ikke bli kontrollert

Oppgangene.

Styret har inngått avtale med malermester Harald Askautrud AS om oppussing av oppganger, samt søppelsjakt-boder utvendig. Arbeidene starter i uke 9 og skal avsluttes innen uke 30.

Alt arbeide, bortsett fra maling av trapper og gulv skal gjennomføres på dagtid, hvis annet tidspunkt skal dette varsles

Trapper og gulv blir malt på natten. Det medfører at disse ikke kan benyttes de to nettene de blir malt. Det er av den grunn viktig at vi som beboere følger de instrukser som blir gitt fra malermester Harald Askautrud.

Alle oppganger blir varslet med skriv i postkasser og med et oppslag på ytterdører når det blir oppstart i oppgangen

Drenering

I uke 3 startes drenering rundt Libakkfaret 2a - 4c. Arbeidstiden er mellom 7 - 17, arbeid utover dette skal varsles. Arbeidene vil desverree medføre noe støy og vi beklager ulempene

Kontaktperson for entrepenør: Frank Johansen, tlf: 952 56 842

Kontaktperson Obos Prosjekt: Per Wangen, tlf: 920 80 467

Videre dreneringsarbeid: Når dreneringen er ferdig i Libakkfaret 2a - 4c blir det et opphold, bortsett fra baksiden av Libakkfaret 8-10, som muligens blir tatt i mars.Videre drenering starter først til høsten. Utover våren vil uteområdene bli planert og vekster som er spart vil replantes. Planen er å ha dette ferdig innen 17. mai.