Ventilasjon

Ventilering av boligen
Det er viktig at beboerene setter seg inn i hvordan ventileringen av boligen fungerer og hvordan dette systemet må driftes for at alle skal ha tilfredsstillende ventilasjon, se ventilering av boligen

Bratlikollen boligsameie har naturlig oppdriftsventilasjon i alle leiligheter. Det vil si at luft tilføres boligen via ventiler i yttervegg på kjøkken, det storesoverommet og ventiler over vinduer. I tillegg trekkes luft ut av leiligheten via ventiler på bad og kjøkken gjennom sjakter/kanaler som går over taket.Avtrekksventiler på kjøkken og bad, samt lufteventiler i vinduer og yttervegg skal alltid være åpne.
Det er kun kullfiltervifte eller lignende innretning med rensing og resirkulering av luften som er tillatt i sameiet.

Kostnader for ekstra vask og rens av fasader og ventilasjonssystem vil tilfalle seksjonseiere som har ureglementert montert vifte.

Tørking av tøy i leiligheten kan føre til fuktskader om ikke fukten slippes ut. Det anbefales derfor å bruke kondenstørketrommel slik at kondens ikke slipper ut i leiligheten.

Vi opplyser om at kjøkkenvifter som er koblet direkte på lufteventilen på ytterveggen skader pussen på fasadene. Det vil si at ytterveggen må vaskes for fett og avleiringer og dette er kostbart. Kjøkkenvifter som er koblet til den innvendige avtrekksventilen er en fare for brannsikkerheten ved at fett avleires i kanalene. I tillegg forringer montering på ventilene ventileringen i egen og naboers leiligheter.