Vedlikehold

Vedlikehold av den enkelte seksjon

Det er sameiers ansvar og innebærer også vedlikehold og fornyelse av vinduer og inngangsdør med karmer. Dersom det etter styrets skjønn unnlates å utføre vedlikehold som er nødvendig for å bevare eiendommens verdi, avverge ulemper og lignende, kan utbedring skje for vedkommendes regning. Innvendige forandringer og vedlikehold av seksjonen er tillatt i den utstrekning det ikke kommer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsvedtekter

Sentralvarmeanlegget

Anlegget er boligsameiets eiendom og det er derfor ikke tillatt å fjerne eller forandre på hverken rør eller radiatorer

Vindusmaling

Den opprinnelige fargen var eggehvit. Denne er skiftet ut, da standard farge på nye vinduer nå er bomull

Vinduer: NCS S0502Y bomull

Trappeoppgangen

Malingen som er brukt på vegger og rekkverk kan være nyttig å vite om du trenger å flekke etter utskifting av inngangsdør eller er uheldig ved flytting av store ting

Vegg: NCS S1500, glans 10

Rekkverk: NSC sort