Vannlekasje

Prosedyre ved vannlekkasje
Ved akutt vannlekkasje må beboer umiddelbart stenge stoppekranen som er montert i luken i taket på badet. Kommer det fortsatt vann, er lekkasjen før stoppekranen i leiligheten og stoppekranen i kjelleren må stenges. Denne kranen er fortrinnsvis i nærheten av soilrøret.

Bad/kjøkken:
Kontakt rørlegger/ rørlegggervakt.

Radiator:
Ved brudd på radiator eller rør til radiator skal vaktmesteren kontaktes.

Andre vannlekasjer:
Kontakt vaktmesteren

Kontakinfo vaktmester
Telefon:
905 20 631
Vakttelefon: 905 20 631 og tast 1 for å bli viderekoblet til vakttelefonen.

 

Innmelding av skade til forsikring
Ved vannlekkasjer hvor skader utover innbo oppstår skal sameiets forsikringsselskap varsles gjennom Obos Forsikring.

Telefon 22 86 83 98
Epost: forsikring@obos.no

Når det gjelder egenandel vurderes dette i hvert enkelt tilfelle og seksjonseier eller den som forvolder skaden kan måtte betale egenandelen.