Valgkomite

Valgkomite velges hvert år. Årets valgkomite består av to medlemmer

  • Maria Baugstø og Olav Apneseth