Valgkomite

Valgkomite velges hvert år. Årets valgkomite består av to medlemmer: Per Morten Jørgensen og Daniel Azouar.

Har du engasjement for sameiet, tid og kapasitet er det fint om du kontakter valgkommiteen. Du kan også anbefale en annen beboer om du mener vedkommende kan egne seg til å sitte i styret. Sende en epost til styret og be om epostadressen til Per Morten.