Vaktmesteren

Vaktmestertjenesten driftes av Bygårdservice AS og Raul har hovedansvaret hos oss. Han vil være her fortrinnsvis mandag, onsdag og fredag. I sommerhalvåret og ved vintervedlikehold økes kapasiteten ved annet personell fra Bygårdsservice AS.

Kontaktinformasjon:

Vakttelefon: Ved ekstraordinære hendelser mellom kl. 16 -08 ring 905 20 631 og tast 1 for viderekobling til vakttelefonen.

Strømbrudd og vannlekkasjer

Ved strømbrudd, og vannlekkasjer annet sted enn baderom og kjøkkenrør ring vaktmesteren umiddelbart.