Utleie

Utleie av eiers seksjon
Den enkelte seksjonseier har råderett over sin seksjon og har derfor mulighet til å leie ut sin leilighet. I henhold til sameiets vedtekter og husordensregler skal styret, eventuelt forretningsfører informeres skriftlig ved utleie av leiligheten. Meldingen skal inneholde både leietager og eiers kontaktinformasjon. Dette gjør at styret og forretningsfører raskt kan komme i kontakt med både leietager og eier dersom en situasjon gjør dette nødvendig. Se for øvrig vedtektene pkt. 2 (3).

Det er seksjonseiers ansvar at leietager følger sameiets husordensregler og vedtekter. Overtredelser av sameiets regler og forskrifter fra leietaker vil av den grunn tilskrives eier som er ansvarlig for seksjonen. Styret oppfordrer eier til å gjennomgå gjeldende regler og forskrifter med leietaker.

Styret har laget et infoskriv til utleiere. Dette er under redigering og kommer snart!

Skjema fo registrering av leieforhold skal sendes til styret når ny leieboer flytter inn.
Last ned skjema, fyll ut og send til styret: styret@bratlikollen.no

Skjema