Trefelling

Styret i Bratlikollen Boligsameie får mange henvendelser fra beboere som ønsker at vi skal felle trær. Vi kan dessverre ikke etterkomme alle ønsker. Styret vurderer fortløpende felling av trær og kutting av grener som er til risiko for ledninger, bygningsmasse etc. For å holde kostnadene så lave som mulig vil generell trefelling ikke nødvendigvis være et årlig fenomen.

Momenter som kan ligge til grunn for trefelling: Risiko for bygningsmasse, elektriske ledninger, mennesker etc. Skade på trær, stengsel for solen, ødeleggende utsikt, allergi, plage og sjenanse for beboere

Momenter som kan ligge til grunn for å unngå trefelling: Friske og skadefrie trær har mange nyttefunksjoner- de renser luften, de frisker opp, de gir skygge, de skjermer mot støy, de skjermer mot innsyn, de skjermer mot sjenerende utsikt og de bidrar til et bedre helhetsinntrykk av uterommet

Når styret skal avgjøre om trær skal felles eller ikke, blir det en avveining av momentene over og økonomi. I enkelte tilfeller vil vi også konferere med beboere, som vil bli spesielt berørt av en eventuell trefelling