Sykler

Alle oppgangene har en egen sykkelbod i kjellernedgangen. Her er det plass til sykler og barnevogner. Det er ikke tillat å bruke dette rommet som lagringsplass for annet utstyr og andre gjenstander kan fjernes bortkjøres på eiers regning.

Det er også sykkelparkering ute ved inngangspartiet eller ved en av endeveggene.

All lading av elsykler og elsparkesykler anbefales på et brannsikkert sted under oppsyn og i våken tilstand. Det er totaltforbud mot all form for lading kjelleren.