Strøm

Individuell strømmåling
AMS-målere er nå montert i hele sameiet og seksjonseierne kan selv velge den strømleverandøren de vil ha. 

For mars betales akontobeløpet på kr. 250 som vanlig. Denne medberegnes i avregning for strømmen. Husleieinnkreving er stoppet fra 1. april og nye giroer vil ble sendt eierne.