Rørlegger

I perioden 2010-2011 gjennomførte S-Bygg AS rehabilitering av bad og kjøkkenrør.Garantitiden på alle badene gikk ut 31.08.2016.

Vannlekkasje i forbindelse med radiator eller rør til radiator er boligsameiets ansvar og vaktmester skal kontaktes.
Vaktmesterens vakttelefon: 905 20 631 og tast 1 for å bli viderekoblet til vakttelefonen.

Rensing av sluket
Sluket på badet må renses jevnlig: løft opp den hvite boksen nede i sluket, rens/skyll og sett den tilbake. La deretter servantvannet renne en stund slik at den hvite boksen fylles med vann. Da unngår du ubehagelig lukt.

Se ellers under sluk i Brukerveiledningen for baderom

Brukerveieldning