Ringeklokkeskilt

Navnskilt til ringeklokkene
For å få en helhet på ringeklokkepanelet og unngå limrester som ødellegger displayet skal alle ha et orginalskilt. Skilt og montering er gratis

Slik gjør du: Noter navnet som står på ringeklokken i dag. I tillegg skriver du det navnet du ønsker på skiltet. Dette sendes via e-post til vaktmester eller puttes i vaktmesterens postkasse. Sendes navnet pr brev, ønskes navnet i blokkbokstaver.

E-post vaktmester : vaktmester@bratlikollen.no