20 mar 2017

Renovasjonsetaten Oslo kommune

Henting av avfall og papir

Renovasjonsetaten har ansvar for kjøring og henting av søppel og papir i sameiet. Ved manglende henting kan beboerne ta kontakt med Renovasjonsetaten. Styret erfarer at jo fler som sender epost eller ringer jo sterkere står vi med klagen.

Kontaktinfo til Renovasjonsetaten:
Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@ren.oslo.kommune.no