Reklameoppheng ytterdører

Reklameplakater
Det er ikke tillatt å henge opp reklameplakater på ytterdørene. Det er kun tillatt med oppslag med informasjon og opplysninger angående sameiet.

Grunnen til dette er at sameiet har hatt stor bygge- og vedlikeholdsaktivitet de siste årene og av den grunn er det blitt mye informasjon til beboerne på ytterdørene. Vi ønsker at viktig informasjon som henges opp av styret og samarbeidspartnere skal fremtre tydelig og klart og ikke drukne i annet oppslag og reklame.

All reklame ønskes i beboernes postkasser