Radiator

Sentralvarmeanlegget

Radiatorene med tilhørende rør er boligsameiets eiendom og det er derfor ikke tillatt å fjerne eller forandre på hverken rør eller radiatorer

Vaktmesteren setter igang anlegget på høsten og slår det av på våren, dvs at det ikke er varme i anlegget om sommeren. Radiatoranlegget blir ikke tømt.

Radiatorene er termostatstyrt og styrken varierer etter utetemperaturen. I tillegg senkes temperaturen noe om natten. Radiatorene justeres ved å vri på regulatorhjulet på siden. På motsatt side er en lufteventil for utlufting.

Luft i anlegget er skadelig for både rør og radiatorer og det er kostbart. Luften vil også hindre at radiatorene fylles skikkelig, samt at det kan medføre støy fra rørene.

Unngå ellers at møbler står inntil radiatorer og rør, da dette vil hindre effekten av radiatoren. Gnisser noe inntil radiator eller rør bærer lyden svært godt via anlegget.

Vannlekasje i forbindelse med radiator eller rør til radiator er boligsameiets ansvar og vaktmester skal kontaktes på 905 20 631. Tast 1 for evtuelt å bli viderekoblet til vakttelefonen.

Vedlikehold

Radiatorene må luftes i løpet av fyringssesongen. Alle leiligheter skal ha en liten luftenøkkel. Ventilen til utlufting er montert på motsatt side av bryteren/hjulet for varmejustering

Lufteprosedyre:
Det er viktig at du ikke skrur ventilen mer enn 1/4 - 1/2 omdreining, mens du holder en klut under ventilen, vent til det siver ut vann og skru deretter ventilen godt igjen. Skrus ventilen for langt ut vil den løsne og vannet får fritt løp ut på gulvet! Husk at vannet er varmt!

NB! Kommer det ikke noe vann og radiatoren er kjølig i et området eller surkler kan det være at luftehullet er malt igjen. I slike tilfeller skal vaktmester kontaktes.

Nøkkel
Radiatornøkkel kan kjøpes i jernvareforretninger.