Parkering

Sameiet har 171 nummererte parkeringsplasser som kan leies. Ønsker beboere som leier leilighet en p-plass må dette gå gjennom eier av leiligheten. Send epost til styret om du ønsker en plass, styret@bratlikollen.no

Parkeringsplassen følger ikke leiligheten ved et evt. salg og ved overtagelse av eierseksjonen, opphører leieforholdet med øyeblikkelig virkning.

Parkeringsleien er 150,- pr måned og forfaller samtidig med fellesutgiftene. I tillegg kommer et etableringsgebyr på kr 715,- på nye kontraktsinngåelser. Dette gjelder også ved bytte av parkeringsplass.
Ønsker du en p-plass nummer 2 er dette også mulig om plasser er ledig.

Parkeringsprosedyre
-ved breddeparkering skal bilens senter-linje stå midt foran skiltet.
-ved lengdeparkering skal fremre støtfanger stå rett under skiltet.

Parkeringsbevis
Alle som leier parkeringsplass må ha parkeringsbevis lett synlig i bilens frontrute. Biler som står parkert uten synlig parkeringsbevis i bilens frontrute vil kunne bli gebyrlagt. Plastholder til å montere i frontruta kan kjøpes i de fleste bilrekvisitaforretninger o.l.

Nummergjenkjenning for parkeringsplasser
Det er nå mulig å knytte bilens registreringsnummer til den enkeltes p-plass. Dersom du vil benytte deg av nummergjenkjenning må du fylle ut et skjemaet og sende det på e-post til styret. Det anbefales fortsatt å bruke parkeringsbevis selv om nummergjenkjenning benyttes, - dette for letthet og oversikt. Skjema

Parkeringsselskap
P-Service As er engasjert til å håndheve sameiets parkeringsregler. Det er generelt parkeringsforbud på alle private kjøreveier, samt stikkveier, inngangsparti/oppkjørsel og snuplasser. Unntak fremgår av skiltingen.

Elbiler
Sameiet vedtok i 2019 å gi styret mandat til å opparbeide ladestasjoner på inntil 20 - 30 p-plasser. Se eget punkt for "Elbiler" under "Info fra A til Å".