Oslo kommune samferdsel

Oslo kommune har oversiktlige nettsider med mye informasjon. Her kan du melde fra om manglende brøyting og strøing, hull i vegen, mørke gatelykter etc. Klikk inn på trafikk og samferdesel og se deretter på listen og klikk på det emneområdet du ønsker å informere om .

Det finnes også en app til et meldesystem.

www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no

Telefon: 02180