Nøkler

Dersom låsen til ytterdøren er ute av funksjon, kontakter du Bygårdsservice (vaktmesterfirmaet vårt) som har døgnvakt, se under "vaktmester". 

Leserne til låsene har batteribackup og vil fungere ved eventuell strømstans. Mistes nøkkelbrikker skal dette umiddelbart varsles sameiets forretningsfører, se nedenfor.

PROSEDYRER

Det er kun eier av leiligheten som kan bestille nye nøkkelbrikker.Nøkler og nøkkelbrikker må hver enkelt eier betale selv, samt administrasjons- og fakturagebyr til Obos. Nøklene sendes rekommandert, noe som blir belastet eieren.

Ytterdører
Mistet nøkkelbrikke:
Kontakt OBOS pr. e-post slik at brikken blir slettet og uvedkommende ikke kan bruke brikken. Send e-post merket "Mistet nøkkelbrikke" med nøkkelbrikkens nummer, ditt navn, adresse, seksjonsnummer og mobilnummer til mona.kvandahl@obos.no eller Mona Kvandahl på Tlf. 22 86 54 46. Bestilling av ny nøkkelbrikke gjøres i samme e-post.

Nøkkelbrikkens nummer: Noter nummeret på posen som nøkkelbrikken ligger i, slik at dere har oversikt over hvilket nummer som tilhører de forskjellige nøkkelbrikkene dere har fått.

Bestilling av ekstra nøkkelbrikke: Kontakt OBOS pr. e-post merket "Bestilling av ekstra nøkkelbrikke". Skriv navnet ditt, adresse, seksjonsnummer og mobilnummer og send epost til mona.kvandahl@obos.no eller Mona Kvandahl, på Tlf. 22 86 54 46.

Du kan velge å hente nøkkelbrikken selv hos Aker Lås og nøkkel. Dette må spesifiseres i bestillingen.

Kjellerdører
Kontakt OBOS pr. e-post merket "Bestilling av Kjellernøkkel" og sende med nummeret på nøkkelen du ønsker å kopiere, ditt navn, adresse, seksjonsnummer og mobilnummer til mona.kvandahl@obos.no eller Mona Kvandahl, på Tlf. 22 86 54 46. Nøklene sendes i postoppkrav. 

Nøkkel til utebod
Kontakt OBOS pr. e-post merket "Bestilling av utebodnøkkel". Skriv navnet ditt, adresse, seksjonsnummer og mobilnummer og send epost til mona.kvandahl@obos.no eller Mona Kvandahl, på Tlf. 22 86 54 46. Nøkkelen sendes i postoppkrav. Du kan velge å hente nøkkelen selv hos Ellefsen Sikkerhet AS. Dette må spesifiseres i bestillingen.

Postkassenøkkel
Hver beboer har egen nøkkel til postkassen sin. Denne kan kopieres hos firmaer som sliper nøkler på sentre, i byggvarefirmaer, Jernia osv.

Andre nøkler:
Nøkler til sikringsskap, utekran og luftenøkkel til radiatorene selges i jervareforretninger og byggvarefirmaer osv.