Kontakt styret

Kontaktinformasjon:

  • E-post: styret@bratlikollen.no

  • Telefon: 416 73 542, tirsdag og torsdag 18 - 20 , vennligst respekter tiden.

  • Vår adresse: Libakkfaret 5, 1184 Oslo

  • Lapp kan også legges direkte i styrets postkasse, ved siden av døren inn til det gamle vaskeriet.

Saker som beboere ønsker tatt opp i styret henvendes skriftlig, enten via e-post eller brev. Dette gjelder også klager. For å kunne bringe klager videre må vi ha noe skriftelig å vise til.

Feil eller mangler ved bygninger og uteareal rettes til vaktmester eller styret.