Kjøkkenvifte

Det er ikke tillatt å ha kjøkkenvifte koblet til en av kjøkkenet ventiler.  

Avtrekksvifte for kjøkken skal ha kullfilter eller lignende innretning. Det er ikke tillatt å ha kjøkkenvifte som er koblet til avtrekkskanalen opp til taket, eller ventilen/luken på veggen, se i vedtekter § 5.2.3

Ved kobling til avtrekkskanalen vil det dannes fettlag i kanalene, noe som kan medføre brann. I tillegg vil ventileringen i egen leilighet forringes og den vil også påvirke ventileringen for leilighetene som ligger over og under.

Ved kobling til ventilen i ytterveggen vil veggen skades av fett og smuss.

Kostnader i forbindelse med ekstra vask og rens av fasade og ventilasjonssystem vil tilfalle den enkelte seksjonseier som har ureglementert montert vifte.