Kjellere

Alle leiligheter disponerer to boder i kjelleren. Alle bodene har et nummer som følger leiligheten. Eierne er selv ansvarlig for å skaffe lås og eventuelt holde boden sin låst.

Ved inngangen til kjelleren er det to rom. Det ene er en sykkelbod til sykler og barnevogner og det andre er enten et berederrom, OL-rom eller et fellesrom. Ingen private eiendeler kan plasseres i disse rommene. Fellesrommet vil bl.a. bli brukt til oppbevaring av sameiets benker.

Ikke tillatt med gjenstander i kjellerganger, opppganger eller inngangsparti

Propanbeholdere er stregt forbudt i kjeller og boder, da de kan medføre kraftig eksplosjon og er en alvorlig fare for sikkerheten i blokka.

I henhold til brannforskriftene og husordensreglene skaI det ikke stå gjenstander i inngangspartiet, trappeoppgangen eller i kjellergangene. Dette gjelder også sykler og barnevogner som kan plasseres i sykkelboden, unntak er rullatorer. Inntil to barnevogner kan settes under trappen. Følg oppslag i inngangsparti, kjelldører og ellers les husordensreglene.

Vaktmesterfirmaet har brukt mye tid på å rydde og fjernet hensatte gjenstander i kjellerne, inngangsparti og oppganger og dette er kostbart for sameiet. Vi oppfordrer alle til å respektere de gjeldende regler og holde oppgang og kjellere fri for rot og gjenstander.

Hvis beboere har eiendeler stående kan disse bli bortkjørt på seksjonseiers regning.