Forsikring

Bratlikollen boligsameie er forsikret i Gjensidige Forsikring. Vårt polisenummer er 79390279

Innmelding av skade til forsikring

Ved vannlekkasjer hvor skader utover innbo oppstår skal sameiets forsikringsselskap varsles gjennom Obos Forsikring.

Telefon 22 86 83 98
Epost: forsikring@obos.no

Når det gjelder egenandel vurderes dette i hvert enkelt tilfelle og seksjonseieren eller den som forvolder skaden kan måtte betale egenandelen.