Dyrehold

Hund og katt
Det er ikke tillatt å holde hund eller katt i boligsameiet. Dersom gode grunner taler for det og dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige beboerne, kan styret etter særskilt søknad gi tillatelse til dyreholdet

Søknadsskjema for dyrehold