Dyrehold

Hund og katt
Det er ikke tillatt å holde hund eller katt i boligsameiet. Dersom gode grunner taler for det og dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige beboerne, kan styret etter særskilt søknad og skriftelig godkjenning fra naboer gi tillatelse til dyreholdet.

Søknadsskjema for dyrehold