Dører

Utskifting av inngangsdør

Ved utskifting av inngangsdør i den enkelte seksjon, skal den nye døren være:

  • afrikansk mahogny

  • branndør - B 30, dvs. si at den skal motstå flammer i 30 minutter

  • lydisolerende - 40 decibel, dvs. at døren begrenser lyd/støy fra trappeoppgangen til et minimum

  • ha messing dørvrider

  • montert på samme måte som øvrige inngangsdører, dvs. at dørbladet slår utover

Nye inngangsdører

Sameiet har ingen avtale med noen leverandør og beboerne står fritt til å velge dette. Styret innhentet tilbud på utskifting av inngangsdører våren 2015 og høsten 2019. Firmaet som ble valgt var Origo Bygg AS. Rundt 70 beboere skiftet dører. Styret var godt fornøyd med sammarbeidet med Origo Bygg AS og tilbakemedlingene fra beboere er positiv. Epost: origbygg@online.no

NB! Har du skiftet til ny dør hos Origo bygg AS er det viktig at den svarte knappenøkkelen på innsiden av døren ikke står i låsen når dere forlater leiligheten, ellers risikerer du å låse deg selv ute.