Container

Stort sett leier vi container en gang i året, fortrinnsvis i perioden 1.april til 16.mai. Containeren blir satt i nærheten av hver blokk slik at alle får mulighet til å benytte den. Informasjon om tidspunkt for containeren vil bli satt opp på ytterdøren i hver enkelt oppgang og på hjemmesiden.

De siste årene har styret og beboere stilt opp som vakter ved alle containerne for å rettlede beboerne i forhold til hva som kunne kastes i ordinær container, i el-containeren eller hvor annet ukurant avfall kunne kastes. Dette gjør at vi unngår feilplassering av avfall og holder utgiftene nede.

Containervakter forteller om hyggelige møter med naboer og beboere melder om at de var svært tilfredse med å bli møtt av en person som kunne gi informasjon og veiledning.