Blokk- og leilighetsnummer

Bratlikollen boligsameie består av 10 blokker a 308 leiligheter. De forskjellige blokkene blir identifisert med en bokstav, fra A-J. Den enkelte leilighet blir identifisert med et seksjonsnummer. Dette nummeret brukes blant annet av vår forretningsfører i Obos og ved vaskeriet

Sandstuveien

Blokk A Sandstuveien 48-50. Seksjonnr. 1-32, 32 leiligheter

Libakkfaret

Blokk B Libakkfaret 2-4. Seksjonnr. 33-72, 40 leiligheter

Blokk C Libakkfaret 1-3. Seksjonnr. 73-112, 40 leiligheter

Blokk D Libakkfaret 5-7. Seksjonnr. 113-144, 32 leiligheter

Samt fyrhus/fellesvaskeri

Blokk E Libakkfaret 9-11. Seksjonnr. 145-176, 32 leiligheter

Blokk F Libakkfaret 8-10. Seksjonnr. 177-208, 32 leiligheter

Libakkveien

Blokk G Libakkveien 21-23. Seksjonnr. 209-240, 32 leiligheter

Blokk H Libakkveien 6-8. Seksjonnr. 241-272, 32 leiligheter

Blokk I Libakkveien 25. Seksjonnr. 273-296, 24 leiligheter

Blokk J Libakkveien 1. Seksjonnr. 297-308, 12 leiligheter