16 sep 2017

Balkonger, skisser av de ny sideskjermer og innglassing

Skisse av sideskjerm

 

Bildeskisse innglaassing, merk at det sorte vil bli grått