Balkonger

Fasadeoppussing med balkonger ble ferdigstilt sommeren 2019 og rekkverk, plater, sideseskjermer, innglassing og markiseduk er skiftet. Balkongene har en enhetlig stil i grått og sort med innglassing eller sideskjermer.

Sameierne og offentlig regelverk setter visse føringer for arrangementer på balkongen. Vi henviser til vedtekter for Bratlikollen Boligsameie § 3-1 (7) som sier at ethvert arrangement på balkongen skal søkes styret for skriftelig godkjenning. Ta kontakt med styret pr epost om noe er uklart. Styret kan kun godkjenne eventuelle monteringer etter skriftelig søknad.

Flislegging på balkong er ikke tillatt: Grunnen er at dette utgjør en stor fare for skader på underliggende balkong­plater, glass og rekkverk. Vann som renner på en kombinasjon av lim, murpuss og betong og ned på rekkverket under har en etsende effekt på glass og lakk.

Ellers minner vi om at det ikke er tillatt å bore i rekkverk, yttervegger eller i balkongtak.

 

Innglassing, sideskjermer og tak: Dette er søknadspliktig hos Plan og bygningsetaten. Ta kontakt med styret for nærmere informasjon. 

Markise: Det er valgt en farge på markisen til balkongene. Opplysninger om type og fargekode får du ved å kontakte styret.

Solskjerming til innglassinger og sideskjermer: Sameiet har standard for solskjerming på balkonginnglassingen hvor seksjonseierne kan velge mellom plissé i hvit, lysgrå eller mellomgrå farge, eller persienne i grå farge. I tillegg gis mulighet til varianter av gardiner i tilsvarende farger. Fargeprøver på solskjerming til innglassing henger i døren til vaskerilokalet.

For sideskjermer gjelder folie i de samme fargene. Folie kan kjøpes i byggevareforretninger og tilsvarende firmaer.

Alternativ til flislegging
På trammen inn til vaskerilokalet har Nordisk Facade lagt et dekke som kan være et alternativ til fliser, ta kontakt med styret om du er interssert.

Balkongrekkverk og oppheng
Blomsterkasser og flagg kan henges på rekkverket så lenge beboer legger gummi eller møbelknotter i filt mellom rekkverk og oppheng/ blomsterkasse. Rekkverket er pulverlakkert og må behandles med forsiktighet, ved direkte kontakt med annet materiale kan lakken flasse av eller ripes. Vi ber derfor beboerne om å følge gjeldene instruks slik at vi kan bevare rekkverket og standarden på de nye balkongene i mange år fremover. Merk at blomsterkasser kun tillates på innsiden av balkongrekkverket ifølge offentlig regelverk.

Lamper og elektriske kontakter på balkongen
Vi har fått en spesifikk henvisning fra Nordisk Fasade vedrørende montering av lamper og stikkontakter på veggen for å bevare pussen og unngå skader. Ønsker du å montere noe av dette ber vi deg kontakte styret skriftlig slik at nevnte henvisning kan følges og en eventuell godkjennelse innvilges.

Parabolantenner: Det skal søkes styret om oppsetting av parabolantenne. Tillatelse blir gitt under forutsetning av at den plasseres under balkongens rekkverk.

Grilling: Det er kun tillatt med elektrisk- eller gassgrill. 
Husk å rense grillristen for hver bruk så slipper naboene dine sjenerende lukt.