Avfall og søppel

Avfallsstasjoner

I sameiet har vi nedgravd avfallssystem med 6 avfallsstasjoner for restavfall og papir. De forskjellige stasjonene ligger ved Libakkveien 1a, 21a, Libakkfaret 2b, 3a, 8a og Libakkfaret 9a/ Libakkveien 8b.

Kildesortering
Kontaktinfo til Renovasjonsetaten
Ved manglende henting av søppel eller papir kan beboerne ta kontakt med Renovasjonsetaten per epost eller telefon

Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@ren.oslo.kommune.no

Alt avfall kildesorteres i Oslo, matavfall, plast, restavfall, papir, glass og metall. Vær med å spar miljøet og sorter søppelet i forhold til spesiallagde poser og i de repektive containere/innkasthus. Merk at elektriske artikler og spesialavfall ikke kan kastes i sameiets avfallsbeholdere, se nærmere info lenger ned på siden.

Matavfall: alle typer matrester. Her skal det ikke legges blomster, jord eller bleier.
Benytt grønn pose.

Plast: alt i plast, borsett fra hardplast som i leker, plastredskaper ol. Tilgriset plastembalasje som ikke kan skylles legges i restavfall
Benytt blå pose.

Restavfall: husholdningsavfall som ikke går i plast, matavfall eller papir
Benytt ordinær plastpose.

Alt må være godt pakket inn i de respektive plastposer.

Papir: Papir kastes i innkasthus for papir. Disse er kun for papir. Pappesker skal brettes og legges nedi beholderen. Aviser skal taes ut av plastpose før de kastes.
 

Glass og metall
Container for glass og metall står ved Libakkveien15c.

Elektriske artikler, møbler, gamle gjenstander, bildekk, bilbatterier og spesialavfall
Dette kan ikke kastes på Bratlikollen.

Elektriske artikler kan leveres ved butikken Euronics i Cecilie Thoresensvei på Karlsrud.

Gjenbruksstasjon på Ryen!
Ta bilen eller t-banen til Ryen, de tar i mot avfall. Denne stasjonen ligger nærmest i Ryenkrysset med inngang i Vårveien. Spesialavfall kan også kastes i spesial-containere på enkelte bensinstasjone.