Følg fasadeoppussingen

Her kommer en del info om den pågående fasadeoppussing. Se også rundskriv og andre infoskriv som deles/sendes ut.

Reklamasjoner
Oppdager du feil eller mangler rettes dette umiddelbart til Nordisk Facade som var totalentreprenør i prosjektet. Send epost til daglig leder Elin Grønning: ehg@nordiskfacade.no 
og sett styre gjerne på kopi. Har du ikke tilgang til epost kan du legge brev i styrets postkasse. 

Flislegging på balkong er ikke tillatt
På grunn av faren for skader på underliggende balkongplater og glass er flislegging på balkonggulv ikke tillatt. Vann som renner på en kombinasjonen av lim, murpuss og betong og ned på rekkverk under har en etsende effekt på glass og lakk.

Solskjerming for innglassing og sideskjermer
Sameiet har bestemt at vi fortsetter med standard for solskjerming på balkonginnglassing hvor seksjonseierne kan velge mellom plissé i hvit, lysgrå eller mellomgrå farge, eller persienne i grå farge. I tillegg gis mulighet til varianter av gardiner i tilsvarende farger.
For sideskjermer gjelder folie i tilsvarende farger. Folie kan kjøpes flere steder og vi holder på å innhente informasjon som vil komme på hjemmesiden.
Fargeprøver på solskjerming i døren til vaskerilokalet.

Vi har beklageligvis ikke fått eksakt dato for persienner og plissé og presser på for å få dette på plass.

Ønske om sideskjerm eller innglassing
Enkelte etterspør dette, men det er ikke lenger mulig å få dette gjennom prosjektet. I etterkant av prosjektet vil Christiania Balkonginnglassing komme med en kampanje.

Private arbeider på balkongene
Vi minner beboerne om å følge vedtekter og husordensregler i forhold til arbeider på balkongen som med elektrikerarbeid, flislegging, solskjerming etc.

Solskjerming på sideskjermer følger samme farger som på solskjermingen for innglassing, se fargeprøver som er hengt på døren inn til det gamle vaskeriet.

Elektrikerarbeid på balkongen
Nå har elektrikeren ferdigstilt de elektriske arbeidene på balkongene. Skulle det være beboere som ikke har hatt besøk av elektrikeren og har uferdige elektrikerarbeid på balkongen etter fasadeoppussingen ber vi dere ta kontakt med NF.

Grøntarealene
Så fort vær og temperatur tillater det vil grønt­områdene settes i stand.

Fasadeoppussingen
Prosjektet nærmere seg nå slutten. Arbeid med innglassinger og sideskjermer er det største arbeidet som pågår. Montering av låser på boddørene er forventet å starte nå i mars. Det er oppdaget feil på beslaget på gavler og disse arbeidene vil også igangsettes snart. Resterende malerarbeider vil som tidligere nevnt tas i varmere vær utover våren.

Befaringer blir gjennomført underveis i prosjektet av fagkyndige. Samtidig oppfordrer vi beboerne til umiddelbart å melde fra til Nordisk Facade AS (NF) og til styret dersom de oppdager feil eller mangler.

Innglassing og sideskjermer
Det har vært flere beboere som har erfart at vann renner inn på balkongen via skruer og beslag på innglassingen. Entreprenøren har sjekket og det viser seg at et av teamene ikke har fulgt oppsatt prosedyre vedrørende tetting. De innglassingene dette gjelder blir rettet.
Vedrørende sideskjermer foregår nå enkelte opprettinger før de arbeider videre på de siste blokkene.

Har du husket å bestille ny duk til markisen din?
Det er bestemte ny fargekode på markisene som passer til de nye fargene på fasader og balkonger og styret ber de beboerne som har markise om å endre til den nye fargen på markisen. Har du ikke skjema kan du kontakte styret.
Roger Midtsian fra Hilmar Hammerhei AS har startet arbeiet med kontrollmåling av markiser. Han kontakter de seksjonseierne som har bestilt dukeskift eller ny markise når sideskjermene på hver enkelt blokk er montert.  

Innglassing, sideskjermer
Christiania Balkonginnglassing er godt i gang med monteringen av sideskjermer. Montering av innglassinger starter den første uken i januar. Begge arbeidene vil pågå ut februar.

Elektrikerarbeid på balkongen
Elektrikeren kommer siste uken før jul for utbedringer, remontering eller montering av bestilte tilvalg. NF har varslet de seksjonseierne det gjelder. Er du bortreist i denne perioden ber vi deg ta kontakt med Elin hos NF umiddelbart.

Maling av inngangsparti og vaskeri
De siste malerarbeidene på inngangspartiene kunne ikke fullføres pga. værforholdene nå i høst. Det vil si at både inngangsparti og vaskeri ferdigstilles når været tillater det til våren.

Måltaking
Vi informerer om at Christiania Balkonginnglassing kjører lift på forsiden av de forskjellige blokkene for måltaking.

Sideskjermer og innglassing
Vi har fått inforrmasjon om at innglassinger og høye sideskjermer kommer i løpet av de nærmeste ukene. Monteringen vil starte på den første blokka som er Libakkveien 21/ 23 og følge rekkefølgen som ellers i prosjektet. Dette arbeidet er tidkrevende. Målet er å være ferdig i 2018.

Rekkverk til balkongene
Det har dessverre vært forsinkelser på de siste rekkverkene. Vi har nå fått info om at de  blir levert denne uken. Dette gjelder Sandstuveien.

Montering av sideskjermer
I uke 44 begynner montering av sideskjermer i 4. etasje.

Inngangsparti og farger
I disse dager males inngangspartiene og de blir som små fargeklatter i sameiet med sine 10 forskjellige farger. Noen liker friskere farger og andre liker mer ton i ton. Noen liker fargen de har fått på inngangspartiet og andre ikke. Når alt er malt får vi se helheten og noen ganger modnes farger også over tid.
Det er to blokker som har fått feil farge, Libakkfaret 9-11 og Libakkveien 6-8, disse vil bli malt om.

Frist for bestilling av innglassing
Minner om at Nordisk Facade har sendt seksjonseierne sms med siste frist 1.oktober for bestilling av innglassing.

Tak på balkonginnglasssing
Her finner du skisse på balkong med tak:
A B C D

Nordisk Facade (NF) sin kontortid
Vi melder om at Elin Grønning hos NF har kontortid fra kl 14-15. Beboere som har spørsmål i forbindelse med fasadeoppussingen kan kontakte henne i dette tidsrommet. Er ikke det mulig ber vi deg sende epost eller legge brev i styrets postkasse.

Tømming av utebodene
Vi minner beboerne om å tømme uteboden i inngangspartiet for private eieendeler, se infolapp på ytterdøren til blokken.

Stillas og fremdrift
Stillas monteres fortløpende i Libakkveien 1 og Sandstuveien 48/50. Balkongdørene vil ikke bli sperret før demonteringen av balkongene starter på et noe senere tidspunkt. Nærmere info kommer.

Forsinkelse på balkonger
Det er dessverre noe forsinkelser på arbeidet med monteringen av balkongplater og rekkverk.

NF holder infomøte om balkonger og tilvalg onsdag 8. august
Møtet holdes i vaskeriet fra kl 17-19. Informerer om at bestillingsfristen er utvidet.
Siste bestillingsfrist er når komplett balkong er montert. Nærmere info om dette sendes pr sms eller epost fra NF.

Farge på inngangspartiene
Blokkenes inngangspartier får forskjellige farger, i alt 10 stk. Hvilken farge som kommer på ditt ingangsparti kan du se her

Vi tar forbehold om noe skulle være feil.

Farge på balkongplater
Sameiet får nye balkongplater i glass i fargen sort og blygrå. Det vil si at noen får sort og andre grå balkonger. Se rekkefølgen her

Vi tar forbehold om noe skulle være feil.

Praktisk info til beboerne
Her er opplysninger fra tidligere rundskriv som kan være nyttig og nødvendig å repetere når fasadeoppussingen kommer til din blokk. Se her

Markiser
Info til deg som har markise pr i dag og også for deg som ønsker ny markise, se her

Har du husket å sende inn skjema for markisen?
Skjema

Endring i fremdrift
Entreprenøren monterer stillas i Libakkfaret 2-4 i begynnelsen av juli. Balkongene vil beboerne kunne benytte i ferien siden rekkverk og plater blir stående. Det vil heller ikke monteres noe nett foran stillaset. Slik vil det videre arbeidet kunne påbegynnes rett over ferien.

Pussarbeider i sommer
Arbeid pågår i Libakkfaret 1-3 og neste blokk som er Libakkveien 1 ( på forsiden) påbegynnes i løpet av juni/ juli. En gang over ferien starter arbeidet i Libakkfaret 2-4.

Fremdrift og arbeidsprosedyre
Sommervarmen er over oss og vi har en fantastisk forsommer, noe som også skaper  utfordringer med sperrede balkonger. Vi har full forståelse for at beboere blir frustrerte av ikke å kunne bruke balkongen som uteplass og luftemulighet spesielt i disse ukene vi nå opplever. Sameiet har dessverre fått erfare det å stå midt i en konkurssituasjon, noe som har gitt utfordringer for alle, og dette får dessverre noen negative følger for beboerne.

Det å utsette en rehabiliteringsprosess kan få uante konsekvenser. Det har vært gjort vurderinger i prosessen og vi kan dessverre vanskelig se andre muligheter, med mindre vi ønsker å pådra oss betydelige ekstrakostnader.

Når fasadene rehabiliteres trenger entreprenøren å demonteres balkongrekkverkene for å kunne pusse veggene med den kvalitet vi må ha i et slikt prosjekt. Det finnes ingen snarveier her. Balkongrekkverkene har høyeste prioritet, og de er satt i bestilling for raskest mulig montasje.

Fremdrift og rekkefølge har vært, og er tema hele veien. Det jobbes for at det blir kortest mulig tid uten balkong for de fleste fremover.

Fremdrift
Arbeid pågår som tidligere på flere blokker samtidig. Det er forskjellige faggrupper som skal inn og disse jobber til dels uavhengig av hverandre. Balkongrekkverk er i produksjon og montering av balkonger prioriteres. Oppstart i den første blokka blir i uke 28 (Libakkveien 21-23). Sideskjermer, innglassinger etc. kommer senere.
Balkongrekkverk og sperring av dører gjøres så sent som mulig pga. sommer og varme.

NB! Libakkveien 1 få et litt annet forløp for å kunne prioritere forsiden som er uten balkonger. Dette vurderes i den totale fremdriften av NF og vil derfor ikke kunne synliggjøres i fremdriftsplanen. 

Fremdriftsplan

Det tas forbehold om endringer.

Rydding
Oppkjøper av boet har fått diverse purringer angående fjerning av materiell, men lite skjer. Vi jobber videre med saken.

Rekkefølge balkonger
NF starter montering av balkonger i de blokkene som har vært lengst uten balkonger. Fremdriftsplanen er dessverre forsinket og vi legger den ut så fort vi mottar den.

Info om fasaadeoppussingen og ny avtale
Nordisk Fasade går videre med kontrakten vi hadde med S-Bygg og viderefører stort sett de samme leverandører og underentreprenører. Når det gjelder balkonger blir det en leverandør, og vi får kun en underentreprenør, noe vi ser som en fordel.

Ellers har vi kommet frem til en avtale som vi mener kostnadsmessig er den beste for sameiet. Kostnaden for restarbeidene, og da spesielt balkongene, blir noe høyere, men styret fortsetter å jobbe med å få dekket inn så mye som mulig av merkostnadene fra boet/garantist.
Planlagt sluttdato er 30. september 2018.

Ny brakkerigg består av vaskerilokalet og en arbeidsbrakke ved Libakkfaret 5. Grusplassen vil som tidligere bli brukt som arbeidsplass.

Fremdrift
Det vil som tidligere jobbes på flere blokker samtidig. Balkongene vil bli prioritert og i første omgang vil kun balkongene monteres. Sideskjermer, innglassinger etc. kommer senere. For å kunne gi flest mulig av beboerne balkong i løpet av sommeren vil entreprenøren arbeide hele sommeren. Vi regner med at det er av interesse for beboerne og håper på forståelse for dette.

Fremdriftsplan kommer på hjemmesiden og på døren inn til vaskerilokalet i løpet av uka.

Ny entreprenør
Nå har vi gjort vedtak i forhold til ny totalentreprenør som er Nordisk Facade AS. Vedrørende fremdriftsplan kommer vi tilbake til dette over helgen.

Lørdags arbeid 5. mai
Det vil pågå arbeid i Libakkfaret 9a, b og Sandstuveien 48/50 denne lørdagen, se infolapp på ytterdøren.

Arbeidene fortsetter
På enkelte av blokkene fortsetter arbeidet. Det gjøres løpende vurderinger sammen med styret for videre arbeider.

Lørdags arbeid 28. april
Det vil pågå arbeid på fasaden i Libakkfaret 9 a og b denne lørdagen, se infolapp på ytterdøren.

Pussarbeider ferdigstilles i Libakkveien 6 - 8
For blant annet å kunne fjerne tildekking i Libakkveien 6 - 8 raskest mulig har vi valgt å bestille de resterende pussarbeider til denne blokka uavhengig av ny avtale. Arbeidet blir som tidligere utført av Nordisk Facade. Arbeidet starter mandag 23. april.

Pussarbeider ferdigstilles i Libakkfaret 9A og B
Siden det er lite arbeid som gjenstår for å kunne fjerne tildekking i Libakkfaret 9a og b har vi valgt å bestille de resterende pussarbeider til denne blokka uavhengig av ny avtale. Arbeidet blir som tidligere utført av Nordisk Facade. Arbeidet starter fredag 20. april.

Kommer tilbake med nærmere informasjon.

Når vi starter opp igjen
Når arbeidene kommer i gang vil det jobbes som tidligere på flere blokker.samtidig. Det er forskjellige faggrupper som skal inn og disse jobber tildels uavhengig av hverandre. Balkonger vil bli prioritert og det første som kommer er en prøvebalkong.

Opprydding og sikring
Nordisk Fasade  er engasjert til å rydde rundt blokkene. De går også over stillas med tanke på sikkerhet. Materiell som ligger på bakken vil også bli sikret.

Status entreprenør
Det har vært flere aktører som Usbl og styret har vurdert disse ukene. Aktøren vi nå er i forhandlinger med er Nordisk Fasade. De var en av underentreprenørene i prosjektet og sto for pussing av fasadene.

Infomøte 10. april
Vi informerer om fasadeoppussingen og det videre arbeidet. Møtet holdes i Brannfjell skoles aula. Vi starter kl.18. og avrunder etter et par timer, alt etter behov. Invitasjon kommer i løpet av dagen eller pr post.

Status uka etter påske
Styret med prosjektledelse jobber fortsatt for å få prosjektet i gang igjen og har sjekket flere alternativer. Vi ser positivt på at det blir en snarlig løsning.

Betaling
Flere har kontaktet oss angående utbetalinger i prosjektet. I kontrakten med S-Bygg har vi etterskuddsvis betaling.

Rundskriv angående konkursen
"Se her"

Informasjon om status angående fasaadeoppussingen
Styret jobber for å sende ut et rundskriv fredag før påske.

Fremdriftsplan
Fremdriftsplaner som tidligere er lagt ut er ikke lenger gjeldende. 

Informasjon om S-Bygg
S-Bygg som er hovedentreprenøren under fasadeoppussingen er dessverre gått konkurs. Styret har i samarbeid med prosjektleder i USBL iverksatt mulige tiltak og arbeider med en ny plan for å få ferdigstilt prosjektet. Dette er helt ferskt, og vi har dessverre ikke ytterligere informasjon på dette tidspunktet. Vi kommer med nærmere informasjon når vi vet noe mer.

Inngangsparti og grunnmur
Maling av grunnmur og inngangspartier vil skje når det er varmere i været og det vil si etter påske. Utskifting av boddører og montering av lufteventil starter også over påske. Alle gjenstander i bodene må fjernes for gi fri tilgang til de nødvendige arbeidene. Nærmere informasjon om dette kommer.

Fremdriftsplan fra S-Bygg
De har gitt følgende oppstartsdatoer for montasje av komplette rekkverk:

-             Blokk 1       04.04.18 - Libakkveien 21-23
-             Blokk 2       18.04.18 – Libakkveien 25
-             Blokk 3       02.05.18 – Libakkfaret 8-10
-             Blokk 4       16.05.18 – Libakkfaret 9-11
-             Blokk 5       30.05.18 – Libakkveien 6-8
-             Blokk 6       13.06.18 – Libakkfaret 5-7
-             Blokk 7       27.06.18 – Libakkfaret 1-3

Libakkfaret 2-4, Sandstuveien 48-50 og Libakkveien 1, her kommer fremdriftsplan noe senere. Det beregnes ca. 2 ukers montasjetid pr blokk i snitt.
Det tas forbehold om endringer.

Til dere med kjellervindu i boden
Eksakt tidspunkt blir lagt i postkassen, sendes pr. epost eller sms ca. en uke før utskifting. Passer ikke tidspunktet ber vi deg ta kontakt med Vidar Karlsen i S-Bygg: vidar@s-bygg.no eller 932 62 868.

Nøkkel til boden kan gis til Vidar Karlsen i forkant, avtal nærmere med Vidar. Unnlater beboer å gjøre bod og vindu tilgjengelig vil ekstrakostnader for montering på et senere tidspunkt bli fakturert eier.
Vi ber om at de som leier ut kontakter sine leietakere for å konferere hvordan de løser dette med tilgang til kjellerbod med vindu.

Markiser
Minner dere som har markise om å skifte til ny duk med nye farger eller demontere markisen innen rimelig tid. De som kjøper ny markise følger også ny fargekode. For bestilling av ny markise eller spørsmål ta kontakt med Hilmar Hammerhei AS avdeling Grefsen ved Roger Midtsian på telefon 90 04 21 44 eller epost roger@midtsian.no

Skjema dukeskift, bestilling

For ytterligere info, se rundskrivet for februar.

Screens
Ønsker du solavskjerming til innglassingen din er dette noe du må bestille gjennom S-Bygg.
Ta kontakt med S-Bygg ved rolv@s-bygg.no innen 14.02.2018.

Flaggholdere
Det viser seg å være utfordrende å finne et sikkert feste for flaggholderen uten å lage større mellomrom på to av glassplatene i front. Styret har derfor valgt å droppe å montere flaggholdere.

Fremdrift balkonger
Balkongene er dessverre forsinket i forhold til gjeldende fremdriftsplan. Ny info kommer straks vi får tilbakemlding.

Kjellervinduer skiftes
Her er oversikt over hvilken uke det vil bli skiftet kjellervindu i de forskjellige blokkene. Eksakt tidspunkt blir lagt i postkassen til de som har vindu i kjellerboden ca. en uke før. Passer dette dårlig ber vi deg ta kontakt med Vidar Karlsen i S-Bygg: vidar@s-bygg.no

Uke 7-2018:   Libakkveien 21, 23, 25 og Libakkfaret 8, 10
Uke 8-2018:   Libakkfaret 5, 7, 9, 11 og Libakkveien 6, 8
Uke 9-2018:   Libakkfaret 1, 2, 3, 4
Uke 10-2018: Sandstuveien 48, 50 og Libakkveien 1

Det er viktig at eier tar kontakt med Vidar i S-Bygg hvis tidspunktet ikke passer slik at dere kan avtale et nytt tidspunkt. Unnlater eier å gjøre dette vil ekstrakostnader for montering av kjellervinduet bli fakturert eier

Siste arbeidsdag før jul
21. desember er siste arbeidsdagen for S-Bygg før jul. Denne dagen vil de bruke tid på å rydde rundt i sameiet og tar deretter juleferie til over nyttår.

Korrigering i Libakkveien 1A og 1B
Innganggssiden er den fasaden på blokka som vil bli vasket og pusset først. Dette er nå korrigert i fremdriftsplan nedenfor.
Muring av tegl på gavlene kommer i 2018 med oppsetting av stillas første uka i januar.

Fremdrift i prosjektet
Det tas forbehold om at dette er entreprenørens produksjonsplan, og at det vil kunne bli endringer.
Fremdriftsplan

Ny fremdriftsplan kommer
Det er god fremdrift i prosjektet og ny plan kommer på denne siden og på døren inn til vaskerilokalet i overgangen nov/des. Det kommer også informasjon om montering av side­skjermer og innglassing.

Ferdigstillelse av balkonger
På grunn av sene valg av sideskjermer og innglassing og feil kvalitet på balkongplater fra leverandør er arbeidet med ferdigstillelse av balkonger forsinket. Styret jobber sammen med S-bygg for å finne en tilfredsstillende løsning på balkongplatene.

Kokkoverk til oppvarming
Fra mandag 6. november vil kokkoverkene ("varmeovn") bli satt i gang. Disse er termostatstyrt og vil gå på ved ca. 5 gr. Kokkoverket vil sørge for nødvendig temperatur til oppussingen. Verkene vil gi noe lyd når de er i drift.

Fremdriftsplan

Tegl kommer i 2017
Det vil bli murt tegl på alle blokkenes to endevegger nå i 2017.

Lørdagsjobbing
Det blir arbeidet på lørdagene fremover i tidsrommet mellom kl 8 og 14.

OBS! Feil i siste Rundskriv
Beklageligvis ble plassering av ventilen på det lille soverommet beskrevet på feil sted.
Den korrekte plasseringer er: Den nye ventilen på det lille soverommet kommer ved vinduet/høyt opp på veggen og på den siden som går mot trappeoppgangen.

Skisse plassering ventil

Presentasjon infomøte

Presentasjon sameiermøte juni 2016 

Skisser sideskjerm og innglassing

Viktige informasjon når arbeidene kommer til din blokk
• All informasjon til beboerne om byggeprosess/forhåndsregler settes på blokkens ytterdør.
• Det er nødvendig å fjerne alle gjenstander, også tregulv/tepper etc. på balkonger. Alt må ryddes helt bort. Om entreprenør må rydde, må eier betale dette.
• Merk at platene på gavlene inneholder asbest og egne regler for sanering følges. Informasjon til beboerne når dette skjer på ytterdøren.
• Sykler bes fjernet utenfor blokken og eventuelt settes i sykkelboden før stillasene settes opp rundt blokkene. Ellers blir de fjernet fra S-Bygg på eiers bekostning.
• Husk å holde vinduer og ventiler lukket under anleggsperioden. Dette er for å hindre vann, maling/puss og arbeidsstøv i å komme inn. Det er også innbruddsfare ved å ha et stillas!
• Det er strengt forbudt å bevege seg på stillasene.
• Balkongdører sperres av entreprenør, og det er forbudt å bryte denne sperringen, unntatt ved brann.
• Det er ikke tillatt å sneipe røyken på vindusbrettet.

Ny adkomst vei
For å frakte materiell ned til blokka i Libakkfaret 8-10 vil det bli anlagt to provisoriske veier i hver ende av blokka. Etter oppussingen vil disse bli fjernet .


Sykler bes fjernet
Etter 2. gangs varsel står det fortsatt sykler i sykkelstativet utenfor Libakkfaret 10B. Disse hindrer arbeidet til S-Bygg og vi ber beboerne om å fjerne syklene raskt og senest innen mandag 14. august. Blir syklene stående vil S-Bygg fjerne disse på eiers bekostning.

Plast beskytter vinduene
Når blokkene pusses opp settes plast foran vinduene for å beskytte mot støv og skader. Vi ber beboerne holde vinduer og luker lukket i byggeperioden.

Informasjon på ytterdører
Vi minner beboerne om at informasjon kommer jevnlig på ytterdøren i deres blokk.

Taksering av markiser, sidevegger og innglassing
I forbindelse med fasadeoppussingen vil styret få taksert markiser, sidevegger og innglassing av balkonger. Dette arbeidet igangsettes torsdag 29.06.2017. Det er fordelaktig at det er minst mulig biler som står tett på blokkene. Vi oppfordrer beboerne til å ta hensyn til dette mens dette arbeidet pågår. Arbeidet er forventet å vare i 2-3 dager.

Arbeid med eternittsanering. Det vil bli igangsatt eternittsanering av gavlvegger (kortsidene): Mandag 26. Juni. Her er viktig informasjon fra S-bygg relatert til dette. Denne infoen blir også satt opp på oppgangsdørene til de blokkene der arbeidet skal foregå.

Tilbud fra S-bygg om skifting av vinduer
Skriv er sendt per brev til seksjonseierne. Ønsker du nye vinduer sendes bestillingsskjema  enten til rolv@s-bygg.no, eller legges i postkasse til venstre for inngang i brakkerigg (Innenfor gjerdet).